Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Jak stworzyć obiekt Polygon w VB
Dawid
Typ: neutral
Postów: 1
Zarejestrowany: Apr 2005
Jak stworzyć obiekt Polygon w VB

może ktoś sie już zetknął z tym problemem, potrzebuję stwożyć w Visual Basic trapez bądź trujkąt i go zamalować. Nie znam się za bardzo na VB ale wieżę że jest jakiś sposób. Proszę o pomoc.


_____________________________________________
Dawid

15-04-2005 13:59
Pokaż profil Dawid  Wyślij email do Dawid   
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004

Private Type COORD
    x As Long
    y As Long
End Type
Private Declare Function CreatePolygonRgn Lib "gdi32" (lpPoint As Any, ByVal nCount As Long, ByVal nPolyFillMode As Long) As Long
Private Declare Function Polygon Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, lpPoint As Any, ByVal nCount As Long) As Long
Private Declare Function FillRgn Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal hRgn As Long, ByVal hBrush As Long) As Long
Private Declare Function GetStockObject Lib "gdi32" (ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32" (ByVal hObject As Long) As Long
Const ALTERNATE = 1 ' ALTERNATE and WINDING are
Const WINDING = 2 ' constants for FillMode.
Const BLACKBRUSH = 4 ' Constant for brush type.
Private Sub Form_Paint()
    'KPD-Team 1999
    'URL: http://www.allapi.net/
    'E-Mail:
    Dim poly(1 To 3) As COORD, NumCoords As Long, hBrush As Long, hRgn As Long
    Me.Cls
    ' Number of vertices in polygon.
    NumCoords = 3
    ' Set scalemode to pixels to set up points of triangle.
    Me.ScaleMode = vbPixels
    ' Assign values to points.
    poly(1).x = Form1.ScaleWidth / 2
    poly(1).y = Form1.ScaleHeight / 2
    poly(2).x = Form1.ScaleWidth / 4
    poly(2).y = 3 * Form1.ScaleHeight / 4
    poly(3).x = 3 * Form1.ScaleWidth / 4
    poly(3).y = 3 * Form1.ScaleHeight / 4
    ' Polygon function creates unfilled polygon on screen.
    ' Remark FillRgn statement to see results.
    Polygon Me.hdc, poly(1), NumCoords
    ' Gets stock black brush.
    hBrush = GetStockObject(BLACKBRUSH)
    ' Creates region to fill with color.
    hRgn = CreatePolygonRgn(poly(1), NumCoords, ALTERNATE)
    ' If the creation of the region was successful then color.
    If hRgn Then FillRgn Me.hdc, hRgn, hBrush
    DeleteObject hRgn
End Sub
Private Sub Form_Resize()
    Form_Paint
End Sub

[Post edytowany dnia 15-04-2005 16:24 przez DJK]


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

15-04-2005 16:23
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
Wszystkich odpowiedzi: 1 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1