Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Wkrywanie rodzielczości ekranu ?
kamil010



Typ: neutral
Postów: 28
Zarejestrowany: Jul 2004
Wkrywanie rodzielczości ekranu ?

Jak wykryć rodzielczośc ekranu (program musi w czasie właczania ją wkryć i zgodnie z dana rozdzielczoscia zastosowac dane parametry Jakie API ?


_____________________________________________
Każdy problem ma rozwiązanie, jeśli nie ma rozwiązania to nie ma problemu

19-03-2005 23:37
Pokaż profil kamil010  Wyślij email do kamil010   Odwiedź stronę kamil010       7447998
DJK



Typ: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004


Private Type DEVMODE
    dmDeviceName As String * CCDEVICENAME
    dmSpecVersion As Integer
    dmDriverVersion As Integer
    dmSize As Integer
    dmDriverExtra As Integer
    dmFields As Long
    dmOrientation As Integer
    dmPaperSize As Integer
    dmPaperLength As Integer
    dmPaperWidth As Integer
    dmScale As Integer
    dmCopies As Integer
    dmDefaultSource As Integer
    dmPrintQuality As Integer
    dmColor As Integer
    dmDuplex As Integer
    dmYResolution As Integer
    dmTTOption As Integer
    dmCollate As Integer
    dmFormName As String * CCFORMNAME
    dmUnusedPadding As Integer
    dmBitsPerPel As Long
    dmPelsWidth As Long
    dmPelsHeight As Long
    dmDisplayFlags As Long
    dmDisplayFrequency As Long
End Type

Private DspSets As DEVMODE

Public Function GetResolutionNum(ByVal Num As Integer) As Boolean
GetResolutionNum = EnumDisplaySettings(0, Num, DspSets)
End Function

Public Function GetResolution() As String
GetResolution = DspSets.dmPelsWidth & " x " & DspSets.dmPelsHeight
End Function


Pierwsza funkcja pobiera informacje druga już tylko odczytuje to o co pytasz

Możesz też tak:

Szer =  Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX
Wys  =  Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY

[Post edytowany dnia 20-03-2005 11:10 przez DJK]


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

20-03-2005 11:05
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
losmac
"profesorek"




Typ: neutral
Postów: 758
Zarejestrowany: May 2003

Private Type RECT
        rLeft As Long
        rTop As Long
        rRight As Long
        rBottom As Long
End Type

Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long
Declare Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpRect As RECT) As Long


Sub RozmiarPulpitu()
Dim rectWindow As RECT
Dim retVal As Long

retVal = GetWindowRect(GetDesktopWindow(), rectWindow)
If retVal > 0 Then _
MsgBox "Szerokość: " + Str$(rectWindow.rRight - rectWindow.rLeft) + " pixeli" & vbCr & _
        "Wysokość: " + Str$(rectWindow.rBottom - rectWindow.rTop) + " pixeli", vbInformation, "Wielkość pulpitu"

End Sub


[Post edytowany dnia 20-03-2005 11:22 przez losmac]


_____________________________________________
POSTULATY STARUSZKA:
1) Ludzie, dbajcie o polszczyznę!!!
2) Ludzie, zadawajcie kompletne pytania, a nie rzucacie ochłapy i trzeba się domyślać o co chodzi!!!

Powodzenia
Maciej Łoś

20-03-2005 11:20
Pokaż profil losmac  Wyślij email do losmac   Odwiedź stronę losmac  
Wszystkich odpowiedzi: 2 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1