Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Scrollery
Switcher
Szaleństwo doskonałeTyp: neutral
Postów: 14
Zarejestrowany: Mar 2005
Scrollery

Siema!!! Kto mi powie jak zrobic by scroller przewijał text w txtbox-ie ??
Robie programik w stylu notatnika. Chodzi mi że jak już się txt niemieśc to schodzi na dół i znika to co na górze, i chce żeby za pomocą scrollera można by przechodzić na góre.
Wiem, wiem nieumiem tłumaczyć

[Post edytowany dnia 12-03-2005 11:47 przez hicks]


_____________________________________________
O ja pierdole, ja dziś nie wyrobie !!!

11-03-2005 12:00
Pokaż profil Switcher  Wyślij email do Switcher   Odwiedź stronę Switcher       7048362
karolinavb
Typ: neutral
Postów: 468
Zarejestrowany: Jan 2003

http://www.adamdawes.com/programming/vb/api_readonlytextbox.html


_____________________________________________
Karolina

11-03-2005 13:08
Pokaż profil karolinavb  Wyślij email do karolinavb   
Switcher
Szaleństwo doskonałeTyp: neutral
Postów: 14
Zarejestrowany: Mar 2005

Dzięki You is spox


_____________________________________________
O ja pierdole, ja dziś nie wyrobie !!!

11-03-2005 13:14
Pokaż profil Switcher  Wyślij email do Switcher   Odwiedź stronę Switcher       7048362
karolinavb
Typ: neutral
Postów: 468
Zarejestrowany: Jan 2003

cd...
to było dla read-only, a tak normalnie to:
Scrollbars - 2- Vertical
Multiline - True

a dla read-only Textbox

3. Programowo:
http://www.devx.com/vb2themax/Tip/19267


_____________________________________________
Karolina

11-03-2005 13:19
Pokaż profil karolinavb  Wyślij email do karolinavb   
Switcher
Szaleństwo doskonałeTyp: neutral
Postów: 14
Zarejestrowany: Mar 2005

Ok już mi działa Dzięki.
A masz może kod na "Otwórz" bo mój daje błedy jak robie anuluj:
Private Sub mnuOtwórz_Click()
If Response = vbCancel Then Exit Sub
CommonDialog1.FileName = "Pliki tekstowe"
CommonDialog1.ShowOpen
If CommonDialog1.FileName <> "" Then
Open CommonDialog1.FileName For Input As #1
DataIn = Input(LOF(1), 1)
Close #1
DataChanged = False
txtNotatnik.Text = DataIn
End If
End Sub

I nie chce ustawić się jakie pliki może otworzyć. Może coś poradzisz.
A i może masz coś na wycinanie zaznaczonego textu, wklejanie, kopjowanie z góry dzięx.


_____________________________________________
O ja pierdole, ja dziś nie wyrobie !!!

11-03-2005 13:28
Pokaż profil Switcher  Wyślij email do Switcher   Odwiedź stronę Switcher       7048362
karolinavb
Typ: neutral
Postów: 468
Zarejestrowany: Jan 2003

MSDN:

Function GetNewFileName(Optional ByVal sDir As String = "" As String
' zobacz te stałe poniżej
' CommonDialog Control Constants
' CommonDialog Error Constants
  ' Set CancelError is True

  If Trim(sDir) = "" Then
    sDir = App.Path
  End If
  If Right(sDir, 1) <> "\" Then
    sDir = sDir & "\"
  End If
  With CommonDialog1
    .CancelError = True
    On Error GoTo ErrHandler
  ' Set flags
    .Flags = cdlOFNHideReadOnly
    .FileName = sDir & "dok1.txt"
' Set filters
    .Filter = "All Files (*.*)|*.*|Pliki Tekstowe" & "(*.txt)|*.txt"
  ' Specify default filter
    .FilterIndex = 2
  ' Display the Open dialog box
    .ShowOpen
  ' Display name of selected file
    MsgBox .FileName
    GetNewFileName = .FileName
End With
  Exit Function
 
ErrHandler:
  'User pressed the Cancel button
  GetNewFileName = ""
  Exit Function
End Function


_____________________________________________
Karolina

11-03-2005 15:22
Pokaż profil karolinavb  Wyślij email do karolinavb   
Switcher
Szaleństwo doskonałeTyp: neutral
Postów: 14
Zarejestrowany: Mar 2005

No tak. Zrobiłem jako Modół ale jak zrobić żeby otwierał go (jestem początkujący) i dz za pomoc

Private Sub mnuOtwórz_Click()
'Co tu wpisać plz przykład' (nazwe modułu dałem otwórz.
End Sub


_____________________________________________
O ja pierdole, ja dziś nie wyrobie !!!

11-03-2005 15:37
Pokaż profil Switcher  Wyślij email do Switcher   Odwiedź stronę Switcher       7048362
Switcher
Szaleństwo doskonałeTyp: neutral
Postów: 14
Zarejestrowany: Mar 2005

Dz za pomoc. Znalazłem łatwiejszy kod ^^ i działa
Ale dziekuje
Oto on:

Wrap$ = Chr$(13) + Chr$(10)
    CommonDialog1.Filter = "Pliki tekstowe (*.TXT)|*.TXT"
    CommonDialog1.ShowOpen
    If CommonDialog1.FileName <> "" Then
      Początek.MousePointer = 11
        Open CommonDialog1.FileName For Input As #1
        On Error GoTo ZbytDuży:
        Do Until EOF(1)
            Line Input #1, LiniaTekstu$
            CałyTekst$ = CałyTekst$ & LiniaTekstu$ & Wrap$
        Loop
        txtNotatnik.Text = CałyTekst$
        txtNotatnik.Enabled = True
CleanUp:
        Początek.MousePointer = 0
        Close #1
    End If
    Exit Sub
ZbytDuży:
    MsgBox ("Określony plik jest zbyt duży."
    Resume CleanUp:


_____________________________________________
O ja pierdole, ja dziś nie wyrobie !!!

11-03-2005 18:25
Pokaż profil Switcher  Wyślij email do Switcher   Odwiedź stronę Switcher       7048362
Wszystkich odpowiedzi: 7 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1