Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Wyłączanie komputera działające na wszystkich winach
mikmas
From Łódź Stadt
Typ: neutral
Postów: 772
Zarejestrowany: Apr 2003
Wyłączanie komputera działające na wszystkich winach

Wpisałemcode]
    Select Case Wyb
    Case 0:    ExitWindowsEx EWX_FORCE Or EWX_SHUTDOWN, 0
    Case 1:    ExitWindowsEx EWX_FORCE Or EWX_REBOOT, 0
    Case 2:    ExitWindowsEx EWX_FORCE Or EWX_LOGOFF, 0
    End Select
^^Działa tylko pod 98. Jaki jest sposób, aby i pod xp chodziło?


_____________________________________________
4C;65;70;69;65;6A;20;62;79;9C;20;73;69;EA;20;
62;61;72;64;7A;69;65;6A;20;73;6B;6F;6E;63;65;
6E;74;72;6F;77;61;B3;20;6E;61;20;6F;64;70;6F;
77;69;65;64;7A;69;2C;20;61;20;6E;69;65;20;6E;
61;20;72;6F;7A;73;7A;79;66;72;6F;77;79;77;61;
6E;69;75;20;3A;50

06-02-2005 17:25
Pokaż profil mikmas  Wyślij email do mikmas   Odwiedź stronę mikmas       3632553
Usercontrol
mr. TomTyp: neutral
Postów: 191
Zarejestrowany: Oct 2003

Api-Guide --> ExitWindowsEx -->ExitwindowsNT


'In a module
Private Const EWX_LOGOFF = 0
Private Const EWX_SHUTDOWN = 1
Private Const EWX_REBOOT = 2
Private Const EWX_FORCE = 4
Private Const TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES = &H20
Private Const TOKEN_QUERY = &H8
Private Const SE_PRIVILEGE_ENABLED = &H2
Private Const ANYSIZE_ARRAY = 1
Private Const VER_PLATFORM_WIN32_NT = 2
Type OSVERSIONINFO
    dwOSVersionInfoSize As Long
    dwMajorVersion As Long
    dwMinorVersion As Long
    dwBuildNumber As Long
    dwPlatformId As Long
    szCSDVersion As String * 128
End Type
Type LUID
    LowPart As Long
    HighPart As Long
End Type
Type LUID_AND_ATTRIBUTES
    pLuid As LUID
    Attributes As Long
End Type
Type TOKEN_PRIVILEGES
    PrivilegeCount As Long
    Privileges(ANYSIZE_ARRAY) As LUID_AND_ATTRIBUTES
End Type
Private Declare Function GetCurrentProcess Lib "kernel32" () As Long
Private Declare Function OpenProcessToken Lib "advapi32" (ByVal ProcessHandle As Long, ByVal DesiredAccess As Long, TokenHandle As Long) As Long
Private Declare Function LookupPrivilegeValue Lib "advapi32" Alias "LookupPrivilegeValueA" (ByVal lpSystemName As String, ByVal lpName As String, lpLuid As LUID) As Long
Private Declare Function AdjustTokenPrivileges Lib "advapi32" (ByVal TokenHandle As Long, ByVal DisableAllPrivileges As Long, NewState As TOKEN_PRIVILEGES, ByVal BufferLength As Long, PreviousState As TOKEN_PRIVILEGES, ReturnLength As Long) As Long
Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal uFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long
Private Declare Function GetVersionEx Lib "kernel32" Alias "GetVersionExA" (ByRef lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Long
'Detect if the program is running under Windows NT
Public Function IsWinNT() As Boolean
    Dim myOS As OSVERSIONINFO
    myOS.dwOSVersionInfoSize = Len(myOS)
    GetVersionEx myOS
    IsWinNT = (myOS.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT)
End Function
'set the shut down privilege for the current application
Private Sub EnableShutDown()
    Dim hProc As Long
    Dim hToken As Long
    Dim mLUID As LUID
    Dim mPriv As TOKEN_PRIVILEGES
    Dim mNewPriv As TOKEN_PRIVILEGES
    hProc = GetCurrentProcess()
    OpenProcessToken hProc, TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES + TOKEN_QUERY, hToken
    LookupPrivilegeValue "", "SeShutdownPrivilege", mLUID
    mPriv.PrivilegeCount = 1
    mPriv.Privileges(0).Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED
    mPriv.Privileges(0).pLuid = mLUID
    ' enable shutdown privilege for the current application
    AdjustTokenPrivileges hToken, False, mPriv, 4 + (12 * mPriv.PrivilegeCount), mNewPriv, 4 + (12 * mNewPriv.PrivilegeCount)
End Sub
' Shut Down NT
Public Sub ShutDownNT(Force As Boolean)
    Dim ret As Long
    Dim Flags As Long
    Flags = EWX_SHUTDOWN
    If Force Then Flags = Flags + EWX_FORCE
    If IsWinNT Then EnableShutDown
    ExitWindowsEx Flags, 0
End Sub
'Restart NT
Public Sub RebootNT(Force As Boolean)
    Dim ret As Long
    Dim Flags As Long
    Flags = EWX_REBOOT
    If Force Then Flags = Flags + EWX_FORCE
    If IsWinNT Then EnableShutDown
    ExitWindowsEx Flags, 0
End Sub
'Log off the current user
Public Sub LogOffNT(Force As Boolean)
    Dim ret As Long
    Dim Flags As Long
    Flags = EWX_LOGOFF
    If Force Then Flags = Flags + EWX_FORCE
    ExitWindowsEx Flags, 0
End Sub

'In a form
'This project needs a form with three command buttons
Private Sub Command1_Click()
    LogOffNT True
End Sub
Private Sub Command2_Click()
    RebootNT True
End Sub
Private Sub Command3_Click()
    ShutDownNT True
End Sub
Private Sub Form_Load()
    'KPD-Team 2000
    'URL: http://www.allapi.net/
    'E-Mail:
    Command1.Caption = "Log Off NT"
    Command2.Caption = "Reboot NT"
    Command3.Caption = "Shutdown NT"
End Sub

06-02-2005 18:04
Pokaż profil Usercontrol  Wyślij email do Usercontrol   Odwiedź stronę Usercontrol       1518548
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004

Skrócona wersja

Option Explicit
Private Const ANYSIZE_ARRAY = 1
Private Const SE_PRIVILEGE_ENABLED = &H2
Private Const TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES = &H20
Private Const TOKEN_QUERY = &H8
Private Const EWX_SHUTDOWN = 1

Type LUID
    LowPart As Long
    HighPart As Long
End Type

Type LUID_AND_ATTRIBUTES
    pLuid As LUID
    Attributes As Long
End Type

Type TOKEN_PRIVILEGES
    PrivilegeCount As Long
    Privileges(ANYSIZE_ARRAY) As LUID_AND_ATTRIBUTES
End Type

Private Declare Function GetCurrentProcess Lib "kernel32" () As Long
Private Declare Function OpenProcessToken Lib "advapi32" (ByVal ProcessHandle As Long, ByVal DesiredAccess As Long, TokenHandle As Long) As Long
Private Declare Function LookupPrivilegeValue Lib "advapi32" Alias "LookupPrivilegeValueA" (ByVal lpSystemName As String, ByVal lpName As String, lpLuid As LUID) As Long
Private Declare Function AdjustTokenPrivileges Lib "advapi32" (ByVal TokenHandle As Long, ByVal DisableAllPrivileges As Long, NewState As TOKEN_PRIVILEGES, ByVal BufferLength As Long, PreviousState As TOKEN_PRIVILEGES, ReturnLength As Long) As Long
Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal uFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

Private Sub EnableShutDown()
Dim hProc As Long
Dim hToken As Long
Dim mLUID As LUID
Dim mPriv As TOKEN_PRIVILEGES
Dim mNewPriv As TOKEN_PRIVILEGES

hProc = GetCurrentProcess()
OpenProcessToken hProc, TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES + TOKEN_QUERY, hToken
LookupPrivilegeValue "", "SeShutdownPrivilege", mLUID
mPriv.PrivilegeCount = 1
mPriv.Privileges(0).Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED
mPriv.Privileges(0).pLuid = mLUID
AdjustTokenPrivileges hToken, False, mPriv, 4 + (12 * mPriv.PrivilegeCount), mNewPriv, 4 + (12 * mNewPriv.PrivilegeCount)
End Sub


Public Sub ShutDown()
EnableShutDown
ExitWindowsEx EWX_SHUTDOWN, 0
End Sub_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

06-02-2005 18:10
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
mikmas
From Łódź Stadt
Typ: neutral
Postów: 772
Zarejestrowany: Apr 2003

Dzięki za pomoc! Rozumiem, że będzie działać na wszystkich winach?


_____________________________________________
4C;65;70;69;65;6A;20;62;79;9C;20;73;69;EA;20;
62;61;72;64;7A;69;65;6A;20;73;6B;6F;6E;63;65;
6E;74;72;6F;77;61;B3;20;6E;61;20;6F;64;70;6F;
77;69;65;64;7A;69;2C;20;61;20;6E;69;65;20;6E;
61;20;72;6F;7A;73;7A;79;66;72;6F;77;79;77;61;
6E;69;75;20;3A;50

06-02-2005 21:12
Pokaż profil mikmas  Wyślij email do mikmas   Odwiedź stronę mikmas       3632553
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004

Ten kod działa tylko na platformach NT czyli m.in XP

Na 98 możesz użyć tego co używałeś

[Post edytowany dnia 06-02-2005 22:02 przez DJK]


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

06-02-2005 22:02
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
mikmas
From Łódź Stadt
Typ: neutral
Postów: 772
Zarejestrowany: Apr 2003

No dobra, ale ja chcę, żeby program był przystosowany do wszystkich rodzajów winów. Czy wywali błąd, jak ten sposób zastosuję na 98?


_____________________________________________
4C;65;70;69;65;6A;20;62;79;9C;20;73;69;EA;20;
62;61;72;64;7A;69;65;6A;20;73;6B;6F;6E;63;65;
6E;74;72;6F;77;61;B3;20;6E;61;20;6F;64;70;6F;
77;69;65;64;7A;69;2C;20;61;20;6E;69;65;20;6E;
61;20;72;6F;7A;73;7A;79;66;72;6F;77;79;77;61;
6E;69;75;20;3A;50

07-02-2005 00:07
Pokaż profil mikmas  Wyślij email do mikmas   Odwiedź stronę mikmas       3632553
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004

Nie wiem co wywali bo nie testowałem na 98 - Jak znasz kod pod 98 i pod XP to zrób warunek

If 98 Then
....
Else
....
End If

Już wiem że nie zadziała bo chociażby funkcja:

OpenProcessToken

nie działa pod 98

[Post edytowany dnia 07-02-2005 00:10 przez DJK]


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

07-02-2005 00:08
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
Usercontrol
mr. TomTyp: neutral
Postów: 191
Zarejestrowany: Oct 2003

mój piękny kodzik działa na wszystkich (chyba z wyjątkjiem 3.x)

07-02-2005 10:15
Pokaż profil Usercontrol  Wyślij email do Usercontrol   Odwiedź stronę Usercontrol       1518548
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004

no chyba nie ten co wkleiłeś


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

07-02-2005 11:11
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
mikmas
From Łódź Stadt
Typ: neutral
Postów: 772
Zarejestrowany: Apr 2003

Zastosowałem sposób DJK, bo krótszy i muszę powiedzieć, że działa pod 98 także!


_____________________________________________
4C;65;70;69;65;6A;20;62;79;9C;20;73;69;EA;20;
62;61;72;64;7A;69;65;6A;20;73;6B;6F;6E;63;65;
6E;74;72;6F;77;61;B3;20;6E;61;20;6F;64;70;6F;
77;69;65;64;7A;69;2C;20;61;20;6E;69;65;20;6E;
61;20;72;6F;7A;73;7A;79;66;72;6F;77;79;77;61;
6E;69;75;20;3A;50

07-02-2005 20:31
Pokaż profil mikmas  Wyślij email do mikmas   Odwiedź stronę mikmas       3632553
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004

W takim razie sam jestem w szoku

Heh już wiem czemu to działa.
Procedura EnableShutDown nie wykona się tak jak się powinna wykonać (pod 98) ale zauważ że i tak wywołujesz funkcję ExitWindowsEx.

[Post edytowany dnia 08-02-2005 10:10 przez DJK]


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

08-02-2005 10:07
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
Wszystkich odpowiedzi: 10 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1