Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: kalendarz, kalkulator w Combo
Tamgo
Typ: neutral
Postów: 129
Zarejestrowany: Aug 2004
kalendarz, kalkulator w Combo

Chciałbym umieścić w 2 Combo kalendarze i w trzecim kalkulator. Dwa Combo mają służyć do wybierania przedziałów czasowych - zatem po wybraniu daty, powinien być widoczny jej zapis w formacie DD-MM-RRRR, natomiast kalkulator ....fajnie by wyglądał, taki bajerek.  A poza tym jest łatwy doń dostęp. Wiem, że to możliwe. Może ktoś podpowie jak to zrobić. Problem tkwi w tym, że chcę to zrobić w najprostszy z możliwych sposobów, bez OCX-ów czy UserControlek. Może nawet bez API. Bo w tych dodatkach jestem naprawdę "cienki".

pozdrawiam Tamgo

06-12-2004 11:05
Pokaż profil Tamgo  Wyślij email do Tamgo        4484571
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004

No ale po co robić kalendarz w ComboBoxie jak taka kontrolka już jest w VB ??


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

06-12-2004 12:44
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
Tamgo
Typ: neutral
Postów: 129
Zarejestrowany: Aug 2004

To wiem, ale jak z combo rozwinąć ten kalendarz?
Inaczej mówiąc jak umieścić w rozwijanej liście taki kalendarz? Wg mnie to upraszcza wpisywanie daty i nie wymaga żadnych zabezpieczeń przed błędami wpisu. Wymaga jedynie od użytkownika wyboru właściwej daty.

Tamgo

[Post edytowany dnia 06-12-2004 13:38 przez Tamgo]

06-12-2004 13:37
Pokaż profil Tamgo  Wyślij email do Tamgo        4484571
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004

Narazie nie mam czasu ale potem spróbuję przygotować ci prosty kod


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

06-12-2004 13:48
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004

Hmmm - nadal w sumie nie bardzo rozumiem przecież gotowa kontrolka prawdopodobnie też jest w rozwijanej liście w ComboBox


Option Explicit

Public Const ICC_DATE_CLASSES = &H100

Public Const WS_VISIBLE = &H10000000
Public Const WS_CHILD = &H40000000
Public Const WS_BORDER = &H800000
Public Const WS_CLIPSIBLINGS = &H4000000
Public Const WS_CLIPCHILDREN = &H2000000

Public Type tagINITCOMMONCONTROLSEX
    dwSize      As Long
    dwICC      As Long
End Type

Public Declare Function InitCommonControlsEx Lib "Comctl32" (icc As tagINITCOMMONCONTROLSEX) As Long

Public Declare Function CreateWindowEx Lib "user32" Alias "CreateWindowExA" (ByVal dwExStyle As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String, ByVal dwStyle As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hWndParent As Long, ByVal hMenu As Long, ByVal hInstance As Long, lpParam As Any) As LongPublic Function CreateCalendar() As Long
Dim icc As tagINITCOMMONCONTROLSEX
Dim g_hwndDlg As Long
   
icc.dwSize = LenB(icc)
icc.dwICC = ICC_DATE_CLASSES
   
InitCommonControlsEx icc

'tu powinieneś utworzyć okno dialogu
 
CreateCalendar = CreateWindowEx(0&, "SysMonthCal32", "", _
                            WS_VISIBLE Or WS_BORDER Or WS_CHILD Or _
                            WS_CLIPCHILDREN Or WS_CLIPSIBLINGS, 0, 0, 180, 180, Form1.hWnd, 0&, App.hInstance, ByVal 0&
End Function


Nie bardzo mi się chce pisać tego kodu bo pisania troche jest - ten fagment pokazuje jak utworzyć ten kalendarz.

[Post edytowany dnia 06-12-2004 17:57 przez DJK]


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

06-12-2004 17:54
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004

W MSDN opisane jest jak zrobić do niego okno dialogu i prawdopodobnie to będzie ComboBox


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

06-12-2004 17:55
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
Tamgo
Typ: neutral
Postów: 129
Zarejestrowany: Aug 2004
pytanie do DJK

czy możesz sprecyzować ten MSDN - to wielka studnia i nie wiem gdzie szukać

Tamgo

07-12-2004 11:04
Pokaż profil Tamgo  Wyślij email do Tamgo        4484571
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/shellcc/platform/commctls/monthcal/monthcal.asp


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

07-12-2004 11:12
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
Wszystkich odpowiedzi: 7 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1