Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Wysłać maila o określonym temacie i treści...
Viper87Typ: neutral
Postów: 490
Zarejestrowany: Oct 2002
Wysłać maila o określonym temacie i treści...

Wiem, że było już kiedyś podobne pytanie na forum, ale jak na złość nie mogę go znaleźć! Potrzebuję zrobić tak, żeby w moim programie po kliknięciu na labelu otwierał się klient poczty z adresem nadawcy, ALE:
-z określonym tematem listu
-z określoną treścią

Dotychczasz korzytsałem z ShellExecute, ale tam chyba nie mogę ustaliś treści i tematu maila.

Ktoś ma jakiś pomysł?


_____________________________________________
Viper

"Savoir c`est prevoir, prevoir c`est prevenir". 
(Wiedzieć to przewidzieć, przewidzieć to zapobiegać) 


22-11-2004 18:48
Pokaż profil Viper87  Wyślij email do Viper87   Odwiedź stronę Viper87  
losmac
"profesorek"
Typ: neutral
Postów: 758
Zarejestrowany: May 2003

Tak to działa w skrupcie VBS


Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject"    'System plików
Set Mail = CreateObject("Persits.MailSender"  'Email-Versand
Set args = WScript.Arguments                            'Argumenty
PlikTestowy=WScript.Arguments.Item(0)

Mail.Host = "MeinMailServer"                            'Serwer pocztowy SMTP
Mail.From = ""                        'Nadawca widomości e-mail
Mail.AddReplyTo ""
Mail.Subject = "Testmail"
Mail.FromName = "James Bond"                            'Nazwa nadawcy

Dim Adres (2)
Adres(0)=""
Adres(1)=""
Adres(2)=""

For i = 0 to UBound(Adres)
  Lista=Lista+"("+CStr(i)+" "+Adres(i)+vbCr
Next

Lista = Lista +"Wybierz żądaną opcję [0-"+CStr(UBound(Adres))+"]"
Input = InputBox(Lista)
If Input <>"" Then
  If CInt(Input)>=0 AND CInt(Input)<=UBound(Adres) Then

Mail.AddAddress Adres(Input)
Mail.Subject = PlikTestowy
Mail.AddAttachment PlikTestowy
On Error Resume Next      ' Uniknięcie błędu przy wysyłaniu
Mail.Send        ' Wysyłanie E-Maili
If Err <> 0 Then  ' Błąd! Wyświetlanie przyczyny
          komunikat = "Niemożliwe wysłanie wiadomości e-mail: " & Err.Description
          MsgBox komunikat, vbExclamation
        Else
          komunikat = "Plik " + fs.GetBaseName(zipfile) + " został wysłany!"
          MsgBox komunikat, vbInformation
        End if
  Else
        MsgBox ("Wpisana liczba musi leżeć w zakresie od 0 do  "+CStr(UBound(Adres))+" ."
  End if
End If_____________________________________________
POSTULATY STARUSZKA:
1) Ludzie, dbajcie o polszczyznę!!!
2) Ludzie, zadawajcie kompletne pytania, a nie rzucacie ochłapy i trzeba się domyślać o co chodzi!!!

Powodzenia
Maciej Łoś

22-11-2004 22:49
Pokaż profil losmac  Wyślij email do losmac   Odwiedź stronę losmac  
Viper87Typ: neutral
Postów: 490
Zarejestrowany: Oct 2002

No, ale ja potrzebuję kodu do VB, a nie VBS, więc jak ma mi to pomóc?

[Post edytowany dnia 23-11-2004 13:41 przez Viper87]


_____________________________________________
Viper

"Savoir c`est prevoir, prevoir c`est prevenir". 
(Wiedzieć to przewidzieć, przewidzieć to zapobiegać) 


23-11-2004 13:40
Pokaż profil Viper87  Wyślij email do Viper87   Odwiedź stronę Viper87  
Chudy
[TLHW]WiktorTyp: moderator
Postów: 574
Zarejestrowany: Aug 2002

Zamieszczam przykład:
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Const SW_SHOWNORMAL = 1
Public Function SendMail(hWnd As Long, Odbiorca As String, Temat As String, Treść As String)
  Temat = Replace(Temat, " ", "%20" )
  Treść = Replace(Treść, " ", "%20" )
  ShellExecute hWnd, vbNullString, "" & Odbiorca & "?subject=" & Temat & "&body=" & Treść, vbNullString, "", SW_SHOWNORMAL
End Function

Private Sub Form_Load()
  SendMail Me.hWnd, "", "Testujemy funkcje", "To jest test funkcji Chudego"
End Sub


PS: To już kiedyś było poruszane na forum.


_____________________________________________
Projekt "Thunder Cannons" nadchodzi...

23-11-2004 15:01
Pokaż profil Chudy  Wyślij email do Chudy   Odwiedź stronę Chudy       1220895
Viper87Typ: neutral
Postów: 490
Zarejestrowany: Oct 2002

Wiem, że temat był już poruszany. Szukałem go długo, ale nie znalazłem...

Dziękuję! O to mi właśnie chodziło, nie widziałem nawet że funkcja ShellExecute potrafi dokonać tego o co mi chodzi. Mam dwa pytania:
-co robi funkcja Replace?
-co mam zrobić, żeby w OE wkleić tekst z podziałem wierszy. Nie chce przejść do następnej lini, ani po użyciu chr(13), ani VBCrlf...

[Post edytowany dnia 23-11-2004 17:15 przez Viper87]


_____________________________________________
Viper

"Savoir c`est prevoir, prevoir c`est prevenir". 
(Wiedzieć to przewidzieć, przewidzieć to zapobiegać) 


23-11-2004 17:31
Pokaż profil Viper87  Wyślij email do Viper87   Odwiedź stronę Viper87  
Chudy
[TLHW]WiktorTyp: moderator
Postów: 574
Zarejestrowany: Aug 2002

Funkcja Replace zastępuje spacje na %20 ponieważ tak jak w linkach na stronach www, w mailto zamiast spacji stosuje się ten ciąg znaków.


_____________________________________________
Projekt "Thunder Cannons" nadchodzi...

23-11-2004 17:42
Pokaż profil Chudy  Wyślij email do Chudy   Odwiedź stronę Chudy       1220895
Viper87Typ: neutral
Postów: 490
Zarejestrowany: Oct 2002

Rozumiem. A Czy wiesz jak w takim razie zozpocząć nową linię (enter)???


_____________________________________________
Viper

"Savoir c`est prevoir, prevoir c`est prevenir". 
(Wiedzieć to przewidzieć, przewidzieć to zapobiegać) 


23-11-2004 18:00
Pokaż profil Viper87  Wyślij email do Viper87   Odwiedź stronę Viper87  
PAWKO
Typ: neutral
Postów: 42
Zarejestrowany: Mar 2003

Chr(13) & Chr(10)

24-11-2004 18:22
Pokaż profil PAWKO  Wyślij email do PAWKO   
Viper87Typ: neutral
Postów: 490
Zarejestrowany: Oct 2002

Chyba nie przeczytałeś dokładnie mojego posta - ani chr(13), ani vbCrlf nie działa w tym przypadku...


_____________________________________________
Viper

"Savoir c`est prevoir, prevoir c`est prevenir". 
(Wiedzieć to przewidzieć, przewidzieć to zapobiegać) 


24-11-2004 18:25
Pokaż profil Viper87  Wyślij email do Viper87   Odwiedź stronę Viper87  
Wszystkich odpowiedzi: 8 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1