Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Wykrycie
Rox][Rox
Typ: neutral
Postów: 4
Zarejestrowany: Oct 2004
Wykrycie

siemka potrzebuje pomocy jak zrobic tak ze dana wartosc jak sie powtorzy w np w textboxie 3 razy to wykonac dana operacje np Text2.Text = " ktos napisal sobie hey"  udało mi sie zrobic tylko tak  If Text1.Text = "hey" Then Call Text2.Text = " ktos napisal sobie hey" ale niewiem jak zrobic żeby 3 razy sie powtrzyla

Rox][Rox

20-11-2004 15:28
Pokaż profil Rox][Rox  Wyślij email do Rox][Rox   
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004

Private Type StrCount
    sWartosc As String
    iCount As Integer
End Type

Dim Tablica() As StrCount

Private Sub Command1_Click()

If Tablica(UBound(Tablica)).sWartosc = "" Then
    Tablica(UBound(Tablica)).sWartosc = Text1.Text
    Tablica(UBound(Tablica)).iCount = 1
    Exit Sub
End If

For X = 1 To UBound(Tablica)
    If Tablica(X).sWartosc = Text1.Text Then
                If Tablica(X).iCount = 3 Then
                    Text2.Text = " ktos napisal sobie " & Text1.Text
                Else
                    Tablica(X).iCount = Tablica(X).iCount + 1
                End If
            Exit For
    End If
Next X

If X = UBound(Tablica) + 1 Then
    ReDim Preserve Tablica(1 To X)
    Tablica(X).sWartosc = Text1.Text
    Tablica(X).iCount = 1
End If

End Sub

Private Sub Form_Load()
ReDim Tablica(1 To 1)
End Sub


Dodaj do formy dwa Command1, Text1 i Text2

Wpisz coś i naciskaj Command1

Pozdrawiam


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

20-11-2004 20:15
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
karolinavb
Typ: neutral
Postów: 468
Zarejestrowany: Jan 2003

Po odpowiedzi DJK nie jestem pewna czy zrozumiałam pytanie. Jeśli to VB6 to zrobiłabym to tak:

Private Sub cmdSprawdz_Click()
Dim ileRazy As Long
ileRazy = MySplit(Me.TextSzukany, Me.TextBadany)
Me.TextWynik = "Tekst -" & Trim(Me.TextSzukany) & "- znaleziono " & CStr(ileRazy) & " razy"
End Sub


Function MySplit(ByVal strTekstSzukany As String, ByVal strTekstDoPrzeszuknia As String) As Long
On Error GoTo MySplit_Error

Dim locDelimiter As String
Dim locTekstDoPrzeszuknia As String

locTekstDoPrzeszuknia = Trim(strTekstDoPrzeszuknia)

If Len(locTekstDoPrzeszuknia) > 0 Then
  locDelimiter = Trim(strTekstSzukany)
    If Len(locDelimiter) > 0 Then
      MySplit = (UBound(Split(locTekstDoPrzeszuknia, locDelimiter)))

''' ponizszy MsgBox oczywiście docelowo niepotrzebny
' ..............

      MsgBox "Tekst do przeszukania: " & locTekstDoPrzeszuknia _
            & vbNewLine & "Tekst szukany: " & locDelimiter _
            & vbNewLine & "Znaleziono: " & CStr(MySplit)

' .............

    End If
End If

MySplit_Exit:
Exit Function

MySplit_Error:
    MySplit = 0
MsgBox "Błąd - " & Err.Number & vbCrLf _
            & "Opis -  " & Err.Description & vbCrLf _
            & "Procedura - " & "MySplit", vbExclamation, "Project1 - MySplit"
Resume MySplit_Exit
End Function


Jeśli rzeczywiście nie zrozumiałam, sorry Was obu...

[Post edytowany dnia 21-11-2004 07:59 przez karolinavb]


_____________________________________________
Karolina

21-11-2004 07:56
Pokaż profil karolinavb  Wyślij email do karolinavb   
anonim
Typ: Nie zarejestrowany

Bardzo dziekuje za to wam obojgu bardzo mi sie to przydało i jeszcze raz BARDOZ DZIEKI

R][R

26-11-2004 19:13
  
Wszystkich odpowiedzi: 3 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1