Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Parę pytanek
anonim
Typ: Nie zarejestrowany
Parę pytanek

Ludzie nie gniewajcie się że was męczę pytankami, ale od czegoś trzeba zacząć kożystam też z VBKurs'u.

Jest jakiś najprostszy sposób na: tworzenie INI odczytywanie ich i zapisywanie do nich.
Jest jakiś sposób na zliczanie uruchomień programu?

30-10-2004 13:59
  
losmac
"profesorek"
Typ: neutral
Postów: 758
Zarejestrowany: May 2003Jest jakiś najprostszy sposób na: tworzenie INI odczytywanie ich i zapisywanie do nich.


Przeszukaj zasoby VB4All, a napewno coś znajdziesz.
Jest jakiś sposób na zliczanie uruchomień programu?

Np.:
Przy otwarciu aplikacji odczytuj z pliku, które to było uruchomienie.
Przy zamykaniu aplikacji zapisuj do pliku kolejne uruchomienie.

Możesz też zapisywać takie dane w Rejestrze Windows.


_____________________________________________
POSTULATY STARUSZKA:
1) Ludzie, dbajcie o polszczyznę!!!
2) Ludzie, zadawajcie kompletne pytania, a nie rzucacie ochłapy i trzeba się domyślać o co chodzi!!!

Powodzenia
Maciej Łoś

30-10-2004 14:26
Pokaż profil losmac  Wyślij email do losmac   Odwiedź stronę losmac  
gibcio
Typ: neutral
Postów: 39
Zarejestrowany: Oct 2004

Jeżeli ktoś wie to proszę o napisanie kodu na zliczanie uruchomień programu

30-10-2004 14:52
Pokaż profil gibcio  Wyślij email do gibcio        1654622
losmac
"profesorek"
Typ: neutral
Postów: 758
Zarejestrowany: May 2003


Option Explicit

Const strFile As String = "C:\count.txt"
Dim ileUruch As Long

Private Sub UserForm_Initialize()
Dim numFile As Long
Dim strTmp As String

If Dir(strFile) = "" Then
    strTmp = "1"
    GoTo Init_Exit
End If

numFile = FreeFile()
Open strFile For Input As #numFile
    Do While Not EOF(numFile)
        Line Input #numFile, strTmp
    Loop
Close #numFile

Init_Exit:
ileUruch = CLng(strTmp)
MsgBox "Program został uruchomiony po raz: " & ileUruch, vbInformation, "Komunikat"

End Sub

Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
Dim numFile As Long
Dim strTmp As String

ileUruch = ileUruch + 1

numFile = FreeFile()
Open strFile For Output As #numFile
    Print #numFile, ileUruch
Close #numFile

End Sub_____________________________________________
POSTULATY STARUSZKA:
1) Ludzie, dbajcie o polszczyznę!!!
2) Ludzie, zadawajcie kompletne pytania, a nie rzucacie ochłapy i trzeba się domyślać o co chodzi!!!

Powodzenia
Maciej Łoś

30-10-2004 20:53
Pokaż profil losmac  Wyślij email do losmac   Odwiedź stronę losmac  
gibcio
Typ: neutral
Postów: 39
Zarejestrowany: Oct 2004

Wprowadzam zmaine w Const strFile As String = "C:\count.txt" na "App.Title & \count.txt" i nie tworzy mi pliku w katalogu gdzie jest program.

chciałbym żeby zamiast msgbox pojawiał się napis w labelu jeśli to jest 1 uruchomienie to żeby coś rozbił a jeśli jest to uruchomienie 10 to żeby zrobił coś innego. Jak to zrobić?

01-11-2004 21:46
Pokaż profil gibcio  Wyślij email do gibcio        1654622
losmac
"profesorek"
Typ: neutral
Postów: 758
Zarejestrowany: May 2003

Wprowadzam zmaine w Const strFile As String = "C:\count.txt" na "App.Title & \count.txt" i nie tworzy mi pliku w katalogu gdzie jest program.

Const - oznacza, że jest to stała i nie można jej modyfikować w kodzie. App.Path może być zmienne, więc się do tego celu nie nadaje.
zamień const na dim, np.:
Dim strFile = App.Path & "\count.txt"
i zainicjuj tę zmienną w procedurze ładowania głównego okna programu.

chciałbym żeby zamiast msgbox pojawiał się napis w labelu jeśli to jest 1 uruchomienie to żeby coś rozbił a jeśli jest to uruchomienie 10 to żeby zrobił coś innego. Jak to zrobić?

Label1.Caption = ileUruch
Select case ileUruch
    Case 1
      'jeśli 1-sze uruchomienie to zrób ....
    Case 10
      'jeśli 10-te uruchomienie to zrób ....
    Case else
      'jeśli inne uruchomienie niż 1 lub 10 to zrób ....
End Select


_____________________________________________
POSTULATY STARUSZKA:
1) Ludzie, dbajcie o polszczyznę!!!
2) Ludzie, zadawajcie kompletne pytania, a nie rzucacie ochłapy i trzeba się domyślać o co chodzi!!!

Powodzenia
Maciej Łoś

01-11-2004 23:19
Pokaż profil losmac  Wyślij email do losmac   Odwiedź stronę losmac  
Wszystkich odpowiedzi: 5 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1