Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: kontrolki dirlistbox i drive listbox
Macius
Typ: neutral
Postów: 2
Zarejestrowany: Sep 2004
kontrolki dirlistbox i drive listbox

poprosze o pomoc w dodaniu kontrolek tych,jaka jest ich lokalizacja
I chciałbym jeszcze je połączyć w działaniu.,ale nie wiam jak to zrobić:-(prosze o pomoc!!
dziekuje

05-10-2004 16:58
Pokaż profil Macius  Wyślij email do Macius        5948719
losmac
"profesorek"
Typ: neutral
Postów: 758
Zarejestrowany: May 2003

W jakiej aplikacji MS Office chcesz tych kontrolek użyć i jakie ma być ich zastosowanie?

Może będziesz mógł to zamienić na łatwiejsze rozwiązanie.


_____________________________________________
POSTULATY STARUSZKA:
1) Ludzie, dbajcie o polszczyznę!!!
2) Ludzie, zadawajcie kompletne pytania, a nie rzucacie ochłapy i trzeba się domyślać o co chodzi!!!

Powodzenia
Maciej Łoś

05-10-2004 20:07
Pokaż profil losmac  Wyślij email do losmac   Odwiedź stronę losmac  
Macius
Typ: neutral
Postów: 2
Zarejestrowany: Sep 2004

nie jest to żadna aplikacja MS Office, jest to program inżynierski SolidWorks. Ale myśle że nie ma różnicy,bo jeśli używa się funkcji API to będzie spokojnie działało.Zatem jeśli możesz w jakiś sposób mi pomóc to poproszę!!Będe uzywał tych kontrolek do otwierania plików istniejących oraz do określania lokalizacji plików które będe tworzył.

05-10-2004 23:56
Pokaż profil Macius  Wyślij email do Macius        5948719
losmac
"profesorek"
Typ: neutral
Postów: 758
Zarejestrowany: May 2003

Poniższy przykład pochodzi z: http://www.mentalis.org/apilist/GetOpenFileName.shtml

DO otwarcia pliku nie potrzbujesz obu kontrolek, a tylko okna "Otwórz plik". We wskazanym linku masz również odnośnik do funkcji GetSaveFileName

Miłej walki!


Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
Private Type OPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    lpstrFilter As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    lpstrFile As String
    nMaxFile As Long
    lpstrFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    lpstrInitialDir As String
    lpstrTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    lpstrDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
End Type
Private Sub Form_Load()
    'KPD-Team 1998
    'URL: http://www.allapi.net/
    'E-Mail:
    Dim OFName As OPENFILENAME
    OFName.lStructSize = Len(OFName)
    'Set the parent window
    OFName.hwndOwner = Me.hWnd
    'Set the application's instance
    OFName.hInstance = App.hInstance
    'Select a filter
    OFName.lpstrFilter = "Text Files (*.txt)" + Chr$(0) + "*.txt" + Chr$(0) + "All Files (*.*)" + Chr$(0) + "*.*" + Chr$(0)
    'create a buffer for the file
    OFName.lpstrFile = Space$(254)
    'set the maximum length of a returned file
    OFName.nMaxFile = 255
    'Create a buffer for the file title
    OFName.lpstrFileTitle = Space$(254)
    'Set the maximum length of a returned file title
    OFName.nMaxFileTitle = 255
    'Set the initial directory
    OFName.lpstrInitialDir = "C:\"
    'Set the title
    OFName.lpstrTitle = "Open File - KPD-Team 1998"
    'No flags
    OFName.flags = 0

    'Show the 'Open File'-dialog
    If GetOpenFileName(OFName) Then
        MsgBox "File to Open: " + Trim$(OFName.lpstrFile)
    Else
        MsgBox "Cancel was pressed"
    End If
End Sub
_____________________________________________
POSTULATY STARUSZKA:
1) Ludzie, dbajcie o polszczyznę!!!
2) Ludzie, zadawajcie kompletne pytania, a nie rzucacie ochłapy i trzeba się domyślać o co chodzi!!!

Powodzenia
Maciej Łoś

06-10-2004 19:36
Pokaż profil losmac  Wyślij email do losmac   Odwiedź stronę losmac  
Wszystkich odpowiedzi: 3 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1