Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa
Hubert
Typ: neutral
Postów: 20
Zarejestrowany: Apr 2004
Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa

Czy ktoś z was ma może gotowy algorytm w VB który jest wstanie wyliczyć wartość rzeczywistej rocznej stopy procentowej. Wzór który to wylicza, jest dla mnie matematycznie, zbyt skąplikowany.

30-07-2004 22:24
Pokaż profil Hubert  Wyślij email do Hubert   
losmac
"profesorek"
Typ: neutral
Postów: 758
Zarejestrowany: May 2003

To daj ten wzór tutaj, a ktoś zawsze Ci podpowie, jak to zamienić na VB


_____________________________________________
POSTULATY STARUSZKA:
1) Ludzie, dbajcie o polszczyznę!!!
2) Ludzie, zadawajcie kompletne pytania, a nie rzucacie ochłapy i trzeba się domyślać o co chodzi!!!

Powodzenia
Maciej Łoś

31-07-2004 12:14
Pokaż profil losmac  Wyślij email do losmac   Odwiedź stronę losmac  
marcin_an
Forumowicz
Typ: neutral
Postów: 1265
Zarejestrowany: Mar 2004

Ale wyliczanej z czego? I przy jak częstej kapitalizacji odsetek?

Najlepiej bedzie, jeśli zrobisz tak, jak powiedział losmac - podasz wzór, który masz.


_____________________________________________
Jedzonko dla Google'a:
Forum na temat Visual Basic, C, C++, Pascal, Programowanie, API, PHP, VBA, VB.NET, QBasic, VBScript, Komputery
Moja strona o wszystkim

31-07-2004 20:34
Pokaż profil marcin_an  Wyślij email do marcin_an   Odwiedź stronę marcin_an  
Hubert
Typ: neutral
Postów: 20
Zarejestrowany: Apr 2004

mam to napisane w jave jeżeli ktoś może to przenieś na VB6 to proszę o kontak z podaniem e-mail .

31-07-2004 22:23
Pokaż profil Hubert  Wyślij email do Hubert   
marcin_an
Forumowicz
Typ: neutral
Postów: 1265
Zarejestrowany: Mar 2004

A dlaczego nie na forum @


_____________________________________________
Jedzonko dla Google'a:
Forum na temat Visual Basic, C, C++, Pascal, Programowanie, API, PHP, VBA, VB.NET, QBasic, VBScript, Komputery
Moja strona o wszystkim

31-07-2004 22:51
Pokaż profil marcin_an  Wyślij email do marcin_an   Odwiedź stronę marcin_an  
Hubert
Typ: neutral
Postów: 20
Zarejestrowany: Apr 2004
oto wzór

WZORY OBLICZENIA RZECZYWISTEJ ROCZNEJ STOPY OPROCENTOWANIA

I. Wzór obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania

1. Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, wyrażoną w postaci rocznej stopy procentowej kwoty udzielonego kredytu, kredytodawca oblicza zgodnie z następującym wzorem matematycznym:

wzór

2. Poszczególne litery i symbole użyte we wzorze oznaczają:

K numer kolejnej wypłaty raty kredytu;

K' numer kolejnej spłaty kredytu lub kosztów;

AK kwotę wypłaty raty kredytu "K";

A'K' kwotę spłaty kredytu lub kosztów "K' ";

S sumę;

m numer ostatniej wypłaty raty kredytu;

m' numer ostatniej spłaty kredytu lub kosztów;

tK okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, pomiędzy pierwszą wypłatą i kolejnymi wypłatami, począwszy od 2 do wypłaty "m";

tK' okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, pomiędzy pierwszą spłatą kredytu lub kosztów i kolejnymi spłatami, począwszy od 2 do spłaty "m' ";

i rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

3. W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjmuje się następujące założenia:

1) kwoty wypłacane i spłacane przez strony umowy o kredyt konsumencki nie muszą być równe ani nie muszą być płacone w równych odstępach czasu,

2) datą początkową będzie data pierwszej wypłaty raty kredytu,

3) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni,

4) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.

4. W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania uwzględnia się należności w wysokości z dnia zawarcia umowy.

5. Obliczanie rocznej stopy procentowej na podstawie kalendarza (1 rok = 365 dni lub 366 dni w przypadku lat przestępnych).

Przykłady obliczeń:

1) Kwota pożyczki: S = 1.000 euro w dniu 1 stycznia 1994 r.; spłata jednorazowa w wysokości 1.200 euro dokonana w dniu 1 lipca 1995 r., tzn. w 1 1/2 roku lub 546 dni (365 + 181) od dnia pożyczki;

równanie przybiera postać:

wzór

lub

wzór

1 + i = 1,1296204

i = 0,1296204

powyższą liczbę zaokrągla się do 13% (lub do 12,96% w przypadku dokładności do dwóch miejsc po przecinku).

2) Kwota pożyczki wynosi S = 1.000 euro w dniu 1 stycznia 1994 r., lecz pożyczkodawca zatrzymuje 50 euro na koszty administracyjne, a więc kwota pożyczki wynosi w rzeczywistości 950 euro; spłata w wysokości 1.200 euro, jak w przykładzie pierwszym, dokonana zostaje w dniu 1 lipca 1995 r.;

równanie przybiera postać:

wzór

lub

wzór

1 + i = 1,169026

i = 0,169026

powyższą liczbę zaokrągla się do 16,9%.

3) Kwota pożyczki wynosi 1.000 euro w dniu 1 stycznia 1994 r.; spłata w dwóch równych ratach po 600 euro każda, płatnych po roku i po dwóch latach od dnia wypłaty pożyczki; równanie przybiera postać:

wzór

rozwiązanie algebraiczne daje i = 0,1306623, co zaokrągla się do 13% (lub 13,07% w przypadku dokładności do dwóch miejsc po przecinku).

4) Kwota pożyczki wynosi 1.000 euro w dniu 1 stycznia 1994 r., zaś raty spłacone przez pożyczkobiorcę wynoszą:

po 3 miesiącach (0,25 roku lub 90 dni) - 272 euro

po 6 miesiącach (0,5 roku lub 181 dni) - 272 euro

po 12 miesiącach (1 rok lub 365 dni) - 544 euro

_________

ogółem 1.088 euro

równanie przybiera postać:

wzór

równanie pozwala na obliczenie "i" drogą kolejnych przybliżeń;

wynik wynosi i = 0,13226, co zaokrągla się do 13,2% (lub 13,23% w przypadku dokładności do dwóch miejsc po przecinku).

II. Wzór obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla kredytu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6

1. Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania dla kredytu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6, kredytodawca obliczy zgodnie z następującym wzorem matematycznym:

MSRt0UKOt + PNGtNRKt + ODt + PNSt

S----------- = S ------------+ S-------------------

t=0(1 + i)Rtt=-n(1 + i)Rtt=1(1 + i)Rt

2. Poszczególne litery i symbole użyte we wzorze oznaczają:

S kwotę udzielonego kredytu lub ratę wypłaconą w momencie t;

UKO utraconą korzyść odsetkową;

PNG płatności niezwrotne ponoszone w okresie wnoszenia środków pieniężnych (prowizje, opłaty itp.);

RK ratę kapitałową;

OD odsetki zapłacone;

PNS płatności niezwrotne ponoszone w okresie spłaty (prowizje, opłaty itp.);

n ilość momentów ponoszenia opłat lub ponoszenia utraty korzyści w okresie gromadzenia wkładu;

N ilość momentów uiszczania rat kapitałowych lub ponoszenia kosztów odsetek i innych opłat w okresie spłaty;

M ilość momentów wypłaty rat kredytu;

Rt ułamek, wyliczony dla momentu t, w liczniku: ilość dni do lub od momentu 0, w mianowniku: 365 jako standardowa długość roku (ułamkowa ilość lat dzieląca dany moment od momentu 0 - podstawy dyskontowania).

tyle mówi ustawa znaleziona na google.

ja potrzebuję wyliczyć RRSP dla kredytu który jest spłacany w różnych okresach 1-120 miesięcy gdzie do kwoty kredytu doliczane są opłaty banku powiedzmy 2 %.Spłata w miesięcznych ratach.

[Post edytowany dnia 01-08-2004 07:40 przez Hubert]

01-08-2004 07:29
Pokaż profil Hubert  Wyślij email do Hubert   
marcin_an
Forumowicz
Typ: neutral
Postów: 1265
Zarejestrowany: Mar 2004

Szczerze mówiąc nie rozumiem tego zapisu:

MSRt0UKOt + PNGtNRKt + ODt + PNSt

S----------- = S ------------+ S-------------------

t=0(1 + i)Rtt=-n(1 + i)Rtt=1(1 + i)Rt

Rozumiem, że to ------------ to kreska ułamkowa, ale jak mają się do niej poszczególne elementy i co jest gdzie i do czego?


_____________________________________________
Jedzonko dla Google'a:
Forum na temat Visual Basic, C, C++, Pascal, Programowanie, API, PHP, VBA, VB.NET, QBasic, VBScript, Komputery
Moja strona o wszystkim

01-08-2004 12:01
Pokaż profil marcin_an  Wyślij email do marcin_an   Odwiedź stronę marcin_an  
Wszystkich odpowiedzi: 6 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1