Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Wyłapywanie Zgłoszeń (Notifications) - problem
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004
Wyłapywanie Zgłoszeń (Notifications) - problem

Oto fragment kodu:

Public Sub SubClass(ByVal hWnd As Long)
    lPrevWndProc = SetWindowLong(hWnd, GWL_WNDPROC, AddressOf CBOEXWndProc)
End Sub

Public Sub UnSubClass(ByVal hWnd As Long)
    Call SetWindowLong(hWnd, GWL_WNDPROC, lPrevWndProc)
End Sub

Public Function CBOEXWndProc(ByVal hWnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
    Dim ceItem As NMCOMBOBOXEX
    Dim Item As NMHDR
    CBOEXWndProc = CallWindowProc(lPrevWndProc, hWnd, Msg, wParam, lParam)
   
    If Msg = WM_NOTIFY Then
      Call CopyMemory(Item, ByVal lParam, Len(Item))
      If Item.hwndFrom = hWnd Then
            'MsgBox ("t"
            Select Case ceItem.hdr.code
                      Case CBEN_INSERTITEM
                                            MsgBox ceItem.cbo.iItem
                                            Exit Function
            End Select
      End If

    End If
   
End Function


Co tu jest nie tak? Chodzi o to, ze gdy są dodawane pozycje do kontrolki ImageComboEx MsgBox pokazuje indeks wstawianej pozycji

Kod ten działa pod 98 a w XP nie

Pomocy

Pozdrawiam


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

27-07-2004 10:38
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
DJKTyp: neutral
Postów: 871
Zarejestrowany: Feb 2004

Temat zamknięty


_____________________________________________
Jeśli można coś zrobić w sposób optymalny to czemu nie

02-08-2004 00:05
Pokaż profil DJK  Wyślij email do DJK   Odwiedź stronę DJK  
Wszystkich odpowiedzi: 1 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1