Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Ściąganie plików
mikmas
From Łódź Stadt
Typ: neutral
Postów: 772
Zarejestrowany: Apr 2003
Ściąganie plików

Jak ściągnąć plik z serka ftp?? W WorkShop/internet jest przykład do ściagania plików, ale on odnosi się chyba tylko do http


_____________________________________________
4C;65;70;69;65;6A;20;62;79;9C;20;73;69;EA;20;
62;61;72;64;7A;69;65;6A;20;73;6B;6F;6E;63;65;
6E;74;72;6F;77;61;B3;20;6E;61;20;6F;64;70;6F;
77;69;65;64;7A;69;2C;20;61;20;6E;69;65;20;6E;
61;20;72;6F;7A;73;7A;79;66;72;6F;77;79;77;61;
6E;69;75;20;3A;50

24-06-2004 17:24
Pokaż profil mikmas  Wyślij email do mikmas   Odwiedź stronę mikmas       3632553
m-a-xTyp: neutral
Postów: 366
Zarejestrowany: Jan 2003

Temat juz poruszany:
http://board.freeweb.pl/posts.php?board_id=1543&topic_id=74710&post_id=854482

Ale ogólnie są dwa sposoby:
1. Poprzez połączenie się bezpośrednio na port FTP - winsock/wininet
2. Za pomocą Api

W pierwsze radziłbym Ci sie nie bawić bo musial byś znać protokół FTP - no chyba żebyś sie posługiwał gotowym samplem i byś go przerabiał. Co do drugiego to zainteresuj się funkcjami np FtpGetFile

To sampel prosto z ApiGuide:

Const FTP_TRANSFER_TYPE_UNKNOWN = &H0
Const FTP_TRANSFER_TYPE_ASCII = &H1
Const FTP_TRANSFER_TYPE_BINARY = &H2
Const INTERNET_DEFAULT_FTP_PORT = 21              ' default for FTP servers
Const INTERNET_SERVICE_FTP = 1
Const INTERNET_FLAG_PASSIVE = &H8000000            ' used for FTP connections
Const INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG = 0                    ' use registry configuration
Const INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT = 1                        ' direct to net
Const INTERNET_OPEN_TYPE_PROXY = 3                        ' via named proxy
Const INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG_WITH_NO_AUTOPROXY = 4  ' prevent using java/script/INS
Const MAX_PATH = 260
Private Type FILETIME
    dwLowDateTime As Long
    dwHighDateTime As Long
End Type
Private Type WIN32_FIND_DATA
    dwFileAttributes As Long
    ftCreationTime As FILETIME
    ftLastAccessTime As FILETIME
    ftLastWriteTime As FILETIME
    nFileSizeHigh As Long
    nFileSizeLow As Long
    dwReserved0 As Long
    dwReserved1 As Long
    cFileName As String * MAX_PATH
    cAlternate As String * 14
End Type
Private Declare Function InternetCloseHandle Lib "wininet" (ByRef hInet As Long) As Long
Private Declare Function InternetConnect Lib "wininet.dll" Alias "InternetConnectA" (ByVal hInternetSession As Long, ByVal sServerName As String, ByVal nServerPort As Integer, ByVal sUserName As String, ByVal sPassword As String, ByVal lService As Long, ByVal lFlags As Long, ByVal lContext As Long) As Long
Private Declare Function InternetOpen Lib "wininet.dll" Alias "InternetOpenA" (ByVal sAgent As String, ByVal lAccessType As Long, ByVal sProxyName As String, ByVal sProxyBypass As String, ByVal lFlags As Long) As Long
Private Declare Function FtpSetCurrentDirectory Lib "wininet.dll" Alias "FtpSetCurrentDirectoryA" (ByVal hFtpSession As Long, ByVal lpszDirectory As String) As Boolean
Private Declare Function FtpGetCurrentDirectory Lib "wininet.dll" Alias "FtpGetCurrentDirectoryA" (ByVal hFtpSession As Long, ByVal lpszCurrentDirectory As String, lpdwCurrentDirectory As Long) As Long
Private Declare Function FtpCreateDirectory Lib "wininet.dll" Alias "FtpCreateDirectoryA" (ByVal hFtpSession As Long, ByVal lpszDirectory As String) As Boolean
Private Declare Function FtpRemoveDirectory Lib "wininet.dll" Alias "FtpRemoveDirectoryA" (ByVal hFtpSession As Long, ByVal lpszDirectory As String) As Boolean
Private Declare Function FtpDeleteFile Lib "wininet.dll" Alias "FtpDeleteFileA" (ByVal hFtpSession As Long, ByVal lpszFileName As String) As Boolean
Private Declare Function FtpRenameFile Lib "wininet.dll" Alias "FtpRenameFileA" (ByVal hFtpSession As Long, ByVal lpszExisting As String, ByVal lpszNew As String) As Boolean
Private Declare Function FtpGetFile Lib "wininet.dll" Alias "FtpGetFileA" (ByVal hConnect As Long, ByVal lpszRemoteFile As String, ByVal lpszNewFile As String, ByVal fFailIfExists As Long, ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, ByVal dwFlags As Long, ByRef dwContext As Long) As Boolean
Private Declare Function FtpPutFile Lib "wininet.dll" Alias "FtpPutFileA" (ByVal hConnect As Long, ByVal lpszLocalFile As String, ByVal lpszNewRemoteFile As String, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwContext As Long) As Boolean
Private Declare Function InternetGetLastResponseInfo Lib "wininet.dll" Alias "InternetGetLastResponseInfoA" (lpdwError As Long, ByVal lpszBuffer As String, lpdwBufferLength As Long) As Boolean
Private Declare Function FtpFindFirstFile Lib "wininet.dll" Alias "FtpFindFirstFileA" (ByVal hFtpSession As Long, ByVal lpszSearchFile As String, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwContent As Long) As Long
Private Declare Function InternetFindNextFile Lib "wininet.dll" Alias "InternetFindNextFileA" (ByVal hFind As Long, lpvFindData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Const PassiveConnection As Boolean = True
Private Sub Form_Load()
    'KPD-Team 2000
    'URL: http://www.allapi.net
    'E-Mail:
    Dim hConnection As Long, hOpen As Long, sOrgPath  As String
    'open an internet connection
    hOpen = InternetOpen("API-Guide sample program", INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, vbNullString, vbNullString, 0)
    'connect to the FTP server
    hConnection = InternetConnect(hOpen, "your ftp server", INTERNET_DEFAULT_FTP_PORT, "your login", "your password", INTERNET_SERVICE_FTP, IIf(PassiveConnection, INTERNET_FLAG_PASSIVE, 0), 0)
    'create a buffer to store the original directory
    sOrgPath = String(MAX_PATH, 0)
    'get the directory
    FtpGetCurrentDirectory hConnection, sOrgPath, Len(sOrgPath)
    'create a new directory 'testing'
    FtpCreateDirectory hConnection, "testing"
    'set the current directory to 'root/testing'
    FtpSetCurrentDirectory hConnection, "testing"
    'upload the file 'test.htm'
    FtpPutFile hConnection, "C:\test.htm", "test.htm", FTP_TRANSFER_TYPE_UNKNOWN, 0
    'rename 'test.htm' to 'apiguide.htm'
    FtpRenameFile hConnection, "test.htm", "apiguide.htm"
    'enumerate the file list from the current directory ('root/testing')
    EnumFiles hConnection
    'retrieve the file from the FTP server
    FtpGetFile hConnection, "apiguide.htm", "c:\apiguide.htm", False, 0, FTP_TRANSFER_TYPE_UNKNOWN, 0
    'delete the file from the FTP server
    FtpDeleteFile hConnection, "apiguide.htm"
    'set the current directory back to the root
    FtpSetCurrentDirectory hConnection, sOrgPath
    'remove the direcrtory 'testing'
    FtpRemoveDirectory hConnection, "testing"
    'close the FTP connection
    InternetCloseHandle hConnection
    'close the internet connection
    InternetCloseHandle hOpen
End Sub
Public Sub EnumFiles(hConnection As Long)
    Dim pData As WIN32_FIND_DATA, hFind As Long, lRet As Long
    'set the graphics mode to persistent
    Me.AutoRedraw = True
    'create a buffer
    pData.cFileName = String(MAX_PATH, 0)
    'find the first file
    hFind = FtpFindFirstFile(hConnection, "*.*", pData, 0, 0)
    'if there's no file, then exit sub
    If hFind = 0 Then Exit Sub
    'show the filename
    Me.Print Left(pData.cFileName, InStr(1, pData.cFileName, String(1, 0), vbBinaryCompare) - 1)
    Do
        'create a buffer
        pData.cFileName = String(MAX_PATH, 0)
        'find the next file
        lRet = InternetFindNextFile(hFind, pData)
        'if there's no next file, exit do
        If lRet = 0 Then Exit Do
        'show the filename
        Me.Print Left(pData.cFileName, InStr(1, pData.cFileName, String(1, 0), vbBinaryCompare) - 1)
    Loop
    'close the search handle
    InternetCloseHandle hFind
End Sub
Sub ShowError()
    Dim lErr As Long, sErr As String, lenBuf As Long
    'get the required buffer size
    InternetGetLastResponseInfo lErr, sErr, lenBuf
    'create a buffer
    sErr = String(lenBuf, 0)
    'retrieve the last respons info
    InternetGetLastResponseInfo lErr, sErr, lenBuf
    'show the last response info
    MsgBox "Error " + CStr(lErr) + ": " + sErr, vbOKOnly + vbCritical
End Sub_____________________________________________

Problemem zazwyczaj nie jest brak osób znających odpowiedź a zadanie właściwego pytania!

24-06-2004 22:08
Pokaż profil m-a-x  Wyślij email do m-a-x   
mikmas
From Łódź Stadt
Typ: neutral
Postów: 772
Zarejestrowany: Apr 2003

no tak... Ale oczywiście wybił mi się błąd :

Error 0: 220 ProFTPD 1.2.9 Server (FTP Server) [cola]
331 Password required for mikmas.
550 Login incorrect


I co jest?


_____________________________________________
4C;65;70;69;65;6A;20;62;79;9C;20;73;69;EA;20;
62;61;72;64;7A;69;65;6A;20;73;6B;6F;6E;63;65;
6E;74;72;6F;77;61;B3;20;6E;61;20;6F;64;70;6F;
77;69;65;64;7A;69;2C;20;61;20;6E;69;65;20;6E;
61;20;72;6F;7A;73;7A;79;66;72;6F;77;79;77;61;
6E;69;75;20;3A;50

24-06-2004 22:38
Pokaż profil mikmas  Wyślij email do mikmas   Odwiedź stronę mikmas       3632553
Knight Lore''FC
Typ: neutral
Postów: 240
Zarejestrowany: Jan 2003

Moze to ci sie przyda :

Post


chyba zamiast PUT trzeba zrobic GET... ale nie sprawdzalem...

[Post edytowany dnia 24-06-2004 23:50 przez Knight Lore'FC]

24-06-2004 23:48
Pokaż profil Knight Lore  Wyślij email do Knight Lore        1065423
mikmas
From Łódź Stadt
Typ: neutral
Postów: 772
Zarejestrowany: Apr 2003

Sorry! Ja już odkryłem, co jest źle.

hConnection = InternetConnect(hOpen, "your ftp server", INTERNET_DEFAULT_FTP_PORT, "your login", "your password", INTERNET_SERVICE_FTP, IIf(PassiveConnection, INTERNET_FLAG_PASSIVE, 0), 0)

Zonka zrobiłem przy your ftp server. Wpisałem ftp://protom.one.pl zamiast protom.one.pl


_____________________________________________
4C;65;70;69;65;6A;20;62;79;9C;20;73;69;EA;20;
62;61;72;64;7A;69;65;6A;20;73;6B;6F;6E;63;65;
6E;74;72;6F;77;61;B3;20;6E;61;20;6F;64;70;6F;
77;69;65;64;7A;69;2C;20;61;20;6E;69;65;20;6E;
61;20;72;6F;7A;73;7A;79;66;72;6F;77;79;77;61;
6E;69;75;20;3A;50

25-06-2004 01:02
Pokaż profil mikmas  Wyślij email do mikmas   Odwiedź stronę mikmas       3632553
m-a-xTyp: neutral
Postów: 366
Zarejestrowany: Jan 2003

Użycie tego o czym mowil Knight Lore''FC będzie działało o ile plik który chcesz ściągnąć będzie w głównym katalogu (tzn katalogu w którym zawsze jesteś po zalogowaniu) a jeżeli w podrzędznym trzeba bedzie jeszcze wysłac:
katalog - pełna ścieżka do folderu

CWD /podkat/katalog

i dopiero potem GET remFile locFile

Dobrze jest też się pożegnać na koniec sesji z serwerem ponieważ serwer może (tak jakby) utrzymywać dalej to połączenie. Nam to w sumie bez różnicy ale często na serwerach FTP ustawia się ograniczoną liczbe użytkowników którzy mogą się połączyć w tym samym czasie. I w związku z tym byśmy niepotrzebnie blokowali innym dostęp. Wysyłamy więc na koniec:

QUIT

Dobrze jest też zrobić obsługe errorów czyli wartości odpowiedzi jakie daje nam serwer za kazdym razem gdy do niego wyślemy informacje.

A to wszystko o czym tu mowa to właśnie ten pierwszy sposób (wykożystanie kontrolki wininet - protokół FTP)


_____________________________________________

Problemem zazwyczaj nie jest brak osób znających odpowiedź a zadanie właściwego pytania!

25-06-2004 09:54
Pokaż profil m-a-x  Wyślij email do m-a-x   
mikmas
From Łódź Stadt
Typ: neutral
Postów: 772
Zarejestrowany: Apr 2003

Nie no jasne obsługę błędów i funkcję "Quit" użyłem. Admin serwera się wnerwiał i mówił, że jest ok.7 nie zerwanych połączeń. Choć nie wiem, przecież serek co 10 min zabija nieaktywne połączenia, ale...


_____________________________________________
4C;65;70;69;65;6A;20;62;79;9C;20;73;69;EA;20;
62;61;72;64;7A;69;65;6A;20;73;6B;6F;6E;63;65;
6E;74;72;6F;77;61;B3;20;6E;61;20;6F;64;70;6F;
77;69;65;64;7A;69;2C;20;61;20;6E;69;65;20;6E;
61;20;72;6F;7A;73;7A;79;66;72;6F;77;79;77;61;
6E;69;75;20;3A;50

25-06-2004 14:26
Pokaż profil mikmas  Wyślij email do mikmas   Odwiedź stronę mikmas       3632553
Wszystkich odpowiedzi: 6 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1