Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: odczyt danych z EXELA
anonim
Typ: Nie zarejestrowany
odczyt danych z EXELA

jak odczytac pewne dane z exela?
chodzi mi o wartosci z poszczegolnych komorek!
jezeli ktos moze pomoc to bardzo prosze!

08-06-2004 20:38
  
losmac
"profesorek"
Typ: neutral
Postów: 758
Zarejestrowany: May 2003
Wykorzystaj automatyzację OLE

Poniżej zamieszczam przykład

Sub ReadExcel(sFile As String)
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlWbk As Excel.Workbook
Dim xlWsh As Excel.Worksheet

'NIE ZAPOMNIJ zaznaczyć w Menu Tools->References->MS Excel ver Object Library

On Error GoTo Err_ReadExcel

'utworzenie obiektu - aplikacji Excel'a
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application"
'wskazany plik Excel'a
Set xlWbk = xlApp.Workbooks.Open(sFile)
'pierwszy arkusz
Set xlWsh = xlWbk.Worksheets(1)
With xlWsh
    'odczytaj z określonych komórek
    MsgBox .Range("A1" & vbCr & .Range("A2", vbInformation, "Odczyt z Excel'a"
    MsgBox .Range("B1" & vbCr & .Range("B2", vbInformation, "Odczyt z Excel'a"
    MsgBox .Range("C1" & vbCr & .Range("C2", vbInformation, "Odczyt z Excel'a"
End With

'wyjdź i nie zapisuj zmian
xlWbk.Close SaveChanges:=False
'zamknij Excel'a
xlApp.Quit

Exit_ReadExcel:
    On Error Resume Next
    'pozwalniaj zmienne, opróżnij pamięć
    Set xlWsh = Nothing
    Set xlWbk = Nothing
    Set xlApp = Nothing
    Exit Sub

Err_ReadExcel:
    MsgBox Err.Description, vbExclamation, Err.Number
    Err.Clear
    Resume Exit_ReadExcel
End Sub_____________________________________________
POSTULATY STARUSZKA:
1) Ludzie, dbajcie o polszczyznę!!!
2) Ludzie, zadawajcie kompletne pytania, a nie rzucacie ochłapy i trzeba się domyślać o co chodzi!!!

Powodzenia
Maciej Łoś

08-06-2004 22:01
Pokaż profil losmac  Wyślij email do losmac   Odwiedź stronę losmac  
Wszystkich odpowiedzi: 1 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1