Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Program typu FTP... zaplace za pomoc
anonim
Typ: Nie zarejestrowany
Program typu FTP... zaplace za pomoc

Witajcie, mam problem z napisaniem command buttona kotry po kliknieciu usunie wybrany folder wraz z plikami i podkatalogami. U mnie niestety trzeba usuwac kazdy plik osobno i na koncu folder, to jest nie do znuiesienia. nie mam jednak pojecia jak mozna to napisac by dalo sie od razu zaznaczony usunac. Uzywam deklaracji dla wininet.dll.

Kod z wininet.bas:

Declare Function FtpDeleteFile Lib "wininet.dll" Alias "FtpDeleteFileA" (ByVal hFtpSession As Long, ByVal lpszFileName As String) As Long

Declare Function FtpRemoveDirectory Lib "wininet.dll" Alias "FtpRemoveDirectoryA" (ByVal hFtpSession As Long, ByVal lpszDirectory As String) As Long


a tutaj kod z command butona i main.frm:


Private Sub zRemDF_Click()
Dim Msg As VbMsgBoxResult
Dim strCst As String, strCst2 As String
Dim I As Integer
If session = 0 Or server = 0 Then
    MsgBox "Nie jesteś połączony!", vbInformation, App.Title
    Exit Sub
End If
If Not (TView1.SelectedItem Is Nothing) Then
    Set tvNode = TView1.SelectedItem
    If tvNode.Text = ".." Then
        MsgBox "Ten folder nie może zostać usunięty!", vbExclamation, App.Title
        Exit Sub
    Else
        Msg = MsgBox("Czy napewno chcesz usunąć ten folder: " & Chr(34) & tvNode.Text & Chr(34) & "?", vbQuestion + vbYesNo, App.Title)
        If Msg = vbYes Then
        strCst = Left(Klic, Len(Klic) - 1)
        strCst2 = Left(strCst, Len(strCst) - (Len(tvNode.Text)))
        txtInfo.SelText = Time & " > Wysyłanie żądania usunięcia foldera: " & Chr(34) & tvNode.FullPath & Chr(34) & vbCrLf
      'FtpDeleteFile server, strCst + "*.*"
      FtpRemoveDirectory server, tvNode.Text + "\*.*"

I co tu powyzej mozna zrobic???
     
      ' If FtpRemoveDirectory(server, strCst) = False Then
      '    MsgBox "Wystąpił błąd! Sprawdź, czy w tym folderze istnieja pliki!", vbExclamation, App.Title
      '    txtInfo.SelText = Time & " > Wystąpił błąd podczas usuwania!" & vbCrLf
      '      Exit Sub
      '  End If
        txtInfo.SelText = Time & " > Usunięcie wykonano pomyślnie." & vbCrLf
        For I = 1 To TView1.Nodes.Count
        If TView1.Nodes(I).Key = strCst2 Then
            Set tvNode = TView1.Nodes(I)
            TView1.SelectedItem = tvNode
            TView1.SelectedItem.EnsureVisible
            Exit For
        End If
        Next I
        zRemRef_Click
        End If
    End If
End If
End Sub


04-05-2004 23:35
  
Wszystkich odpowiedzi: 0 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1