Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Zmiana daty utworzenia pliku
m-a-xTyp: neutral
Postów: 366
Zarejestrowany: Jan 2003
Zmiana daty utworzenia pliku

Ma ktoś pomysł jak zmienić date utworzenia pliku, jego ostatniej modyfikacji itp? (oczywiście nie na teraźniejszą date i raczej też nie chciałbym specjalnie do tego zmieniać aktyalnej daty systemu )


_____________________________________________

Problemem zazwyczaj nie jest brak osób znających odpowiedź a zadanie właściwego pytania!

13-02-2004 07:38
Pokaż profil m-a-x  Wyślij email do m-a-x   
bisiek
Typ: neutral
Postów: 487
Zarejestrowany: Jul 2003

Trzeba dodać commondialog o nazwie CDBox. Tylko chyba inaczej będzie działać na windowsach 9x i NT

Wpisz:

'This project needs a Common Dialog box, named CDBox.
'  (To add the Common Dialog Box to your tools menu, go to Project->Components (or press CTRL-T)
'  and select Microsoft Common Dialog control)
Private Type FILETIME
    dwLowDateTime As Long
    dwHighDateTime As Long
End Type
    Private Type SYSTEMTIME
    wYear As Integer
    wMonth As Integer
    wDayOfWeek As Integer
    wDay As Integer
    wHour As Integer
    wMinute As Integer
    wSecond As Integer
    wMilliseconds As Integer
End Type
Private Const GENERIC_WRITE = &H40000000
Private Const OPEN_EXISTING = 3
Private Const FILE_SHARE_READ = &H1
Private Const FILE_SHARE_WRITE = &H2
Private Declare Function CreateFile Lib "kernel32" Alias "CreateFileA" (ByVal lpFileName As String, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwShareMode As Long, ByVal lpSecurityAttributes As Long, ByVal dwCreationDisposition As Long, ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, ByVal hTemplateFile As Long) As Long
Private Declare Function SetFileTime Lib "kernel32" (ByVal hFile As Long, lpCreationTime As FILETIME, lpLastAccessTime As FILETIME, lpLastWriteTime As FILETIME) As Long
Private Declare Function SystemTimeToFileTime Lib "kernel32" (lpSystemTime As SYSTEMTIME, lpFileTime As FILETIME) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function LocalFileTimeToFileTime Lib "kernel32" (lpLocalFileTime As FILETIME, lpFileTime As FILETIME) As Long
Private Sub Form_Load()
    'KPD-Team 1998
    'URL: http://www.allapi.net/
    '
    Dim m_Date As Date, lngHandle As Long
    Dim udtFileTime As FILETIME
    Dim udtLocalTime As FILETIME
    Dim udtSystemTime As SYSTEMTIME
    m_Date = Format(Now, "YY-MM-DD" )

    'Set the dialog's title
    cdbox.DialogTitle = "Choose a file ..."
    'Set the dialog's filter
    cdbox.Filter = "All Files (*.*)|*.*"
    'Show the 'Open File'-dialog
    cdbox.ShowOpen

    udtSystemTime.wYear = Year(m_Date)
    udtSystemTime.wMonth = Month(m_Date)
    udtSystemTime.wDay = Day(m_Date)
    udtSystemTime.wDayOfWeek = Weekday(m_Date) - 1
    udtSystemTime.wHour = Hour(m_Date)
    udtSystemTime.wMinute = Minute(m_Date)
    udtSystemTime.wSecond = Second(m_Date)
    udtSystemTime.wMilliseconds = 0

    ' convert system time to local time
    SystemTimeToFileTime udtSystemTime, udtLocalTime
    ' convert local time to GMT
    LocalFileTimeToFileTime udtLocalTime, udtFileTime
    ' open the file to get the filehandle
    lngHandle = CreateFile(cdbox.FileName, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ Or FILE_SHARE_WRITE, ByVal 0&, OPEN_EXISTING, 0, 0)
    ' change date/time property of the file
    SetFileTime lngHandle, udtFileTime, udtFileTime, udtFileTime
    ' close the handle
    CloseHandle lngHandle
    MsgBox "The date of the file '" + cdbox.FileName + "' has been changed to" + Str$(m_Date), vbInformation + vbOKOnly, App.Title
End Sub

[Post edytowany dnia 13-02-2004 16:36 przez bisiek]


_____________________________________________
www.mob.abc.pl - moja strona o VB

13-02-2004 16:33
Pokaż profil bisiek  Wyślij email do bisiek   Odwiedź stronę bisiek       3380672
m-a-xTyp: neutral
Postów: 366
Zarejestrowany: Jan 2003

Dzięki bisiek o to chodziło. Szukałem funkcji Api SetFiletime ale nie wiem czemu wcześniej jej nie zauważyłem w ApiGuide. Jeszcze raz dzięks Bisiek.


_____________________________________________

Problemem zazwyczaj nie jest brak osób znających odpowiedź a zadanie właściwego pytania!

13-02-2004 20:20
Pokaż profil m-a-x  Wyślij email do m-a-x   
Wszystkich odpowiedzi: 2 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1