Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Jak ???
xEagle2Typ: neutral
Postów: 280
Zarejestrowany: Jul 2003
Jak ???

Jak wiedzieć kiedy/że uruchomiłem np. gg lub inny program ??


_____________________________________________
Co oznacza NET ? Natychmiastowa Eksplozja Trojanów

20-12-2003 12:25
Pokaż profil xEagle2  Wyślij email do xEagle2       
m-a-xTyp: neutral
Postów: 366
Zarejestrowany: Jan 2003

Doskonały przykład znajdziesz w vbFAQ (dział: Mój program a inne programy) a napewno też jakiś sampel znajdziesz w ApiGuide. VbFAQ teraz możesz ściągnąć z vb4all bo z tego co Jelcyn ostatnio pisał stronka została zlikwidowana.


_____________________________________________

Problemem zazwyczaj nie jest brak osób znających odpowiedź a zadanie właściwego pytania!

20-12-2003 15:57
Pokaż profil m-a-x  Wyślij email do m-a-x   
xEagle2Typ: neutral
Postów: 280
Zarejestrowany: Jul 2003

Niestety nie znalazłem w FAQ`u tego
albo źle szukałem ...

Więc jak da się to robić ... ?


_____________________________________________
Co oznacza NET ? Natychmiastowa Eksplozja Trojanów

21-12-2003 09:33
Pokaż profil xEagle2  Wyślij email do xEagle2       
m-a-xTyp: neutral
Postów: 366
Zarejestrowany: Jan 2003
Tego nie dało sie nie odnaleźć. Chyba nawet nie szukałeś

Private Const MAX_PATH = 260
  Private Const TH32CS_SNAPPROCESS = &H2&

  Private Type PROCESSENTRY32
    dwSize As Long
    cntUsage As Long
    th32ProcessID As Long
    th32DefaultHeapID As Long
    th32ModuleID As Long
    cntThreads As Long
    th32ParentProcessID As Long
    pcPriClassBase As Long
    dwFlags As Long
    szExeFile As String * MAX_PATH
  End Type

  Private Declare Function CreateToolhelp32Snapshot Lib "kernel32" (ByVal dwFlags As Long, _
    ByVal th32ProcessID As Long) As Long
  Private Declare Function Process32First Lib "kernel32" (ByVal hSnapshot As Long, _
    lppe As PROCESSENTRY32) As Long
  Private Declare Function Process32Next Lib "kernel32" (ByVal hSnapshot As Long, _
    lppe As PROCESSENTRY32) As Long
  Private Declare Function CloseHandle Lib "Kernel32.dll" (ByVal Handle As Long) As Long


  Private Sub EnumProcesses9x()
    Dim lRet As Long, strName As String
    Dim h As Long, pe As PROCESSENTRY32

    h = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0)
    If h = -1 Then Exit Sub
    pe.dwSize = Len(pe)
    lRet = Process32First(h, pe)
    Do While lRet
      strName = Left$(pe.szExeFile, InStr(1, pe.szExeFile, Chr$(0)) - 1)
      Debug.Print strName & " - " & pe.cntThreads & " threads, PID " & pe.th32ProcessID & _
        ", Size " & Format(pe.dwSize, "0,000,000" )
      lRet = Process32Next(h, pe)
    Loop
    CloseHandle h
  End Sub_____________________________________________

Problemem zazwyczaj nie jest brak osób znających odpowiedź a zadanie właściwego pytania!

21-12-2003 11:15
Pokaż profil m-a-x  Wyślij email do m-a-x   
Wszystkich odpowiedzi: 3 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1