Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Common Dialog
anonim
Typ: Nie zarejestrowany
Common Dialog

Poniżej zamieszczam kod aplikacji (śledzi ona jakiś plik i jesli ulegnie on modyfikacji to składuje go w danym katalogu):

Public plik_wejsciowy As String
Public plik_docelowy As String
Public plik As String
Public NewDate As Date
Public ModDate As Date
Public MyDate As String
Public msg As String

Private Sub Form_Load()
On Error Resume Next
Dim FileHandle%
plik = "C:\test\path.txt"
FileHandle% = FreeFile
Open plik For Input As #FileHandle%
Line Input #FileHandle%, plik_wejsciowy
Close #FileHandle%
If (plik_wejsciowy <> "" ) Then
txtPlik1.Text = plik_wejsciowy
Timer1.Enabled = True
Else
Timer1.Enabled = False
lblEkran.Caption = "Wybierz plik do śledzenia"
End If
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
If (IsEmpty(plik_wejsciowy)) Then
msg = "Nie wybrano pliku"
MsgBox msg
Else
NewDate = FileDateTime(plik_wejsciowy)
    If (NewDate <> ModDate) Then
    MyDate = Time
    MyDate = Replace(MyDate, ":", "-" )
    plik_docelowy = "C:\test\wersja " & MyDate & ".txt"
    FileCopy plik_wejsciowy, plik_docelowy
    ModDate = FileDateTime(plik_wejsciowy)
    lblEkran.Caption = "Zapisano plik o nazwie " & plik_docelowy
    Else
    lblEkran.Caption = "Śledzony plik nie zmienił swojej zawartości"
    End If
End If
End Sub

Private Sub wybierz_Click()
Dim FileHandle%
  With CommonDialog1
      .DialogTitle = "Wybierz plik"
      .Filter = "pliki tekstowe (*.txt)|*.txt|wszystkie pliki (*.*)|*.*"
      .ShowOpen
      If .FileName <> "" Then
        plik_wejsciowy = .FileTitle
        txtPlik1.Text = .FileName
        ModDate = FileDateTime(plik_wejsciowy)
        lblEkran.Caption = "Śledzony plik to " & plik_wejsciowy
        FileHandle% = FreeFile
        Open plik For Output As #FileHandle%
        Print #FileHandle%, txtPlik1.Text
        Close #FileHandle%
        Timer1.Enabled = True
      End If
  End With
End Sub

To wszystko działa dobrze u mnie na kompie , ale jak testowałem to na innym kompie to wywaliło błąd
że nie można zainicjalizować CommonDialog i że może być za mało pamięci ( 128MB , bez innych uruchomionych aplikacji)
Jak to można naprawić ?
Albo jeśli istnieje jakiś prostszy sposób tego co chce zrobić to jaki ???


05-12-2003 23:20
  
losmac
"profesorek"
Typ: neutral
Postów: 758
Zarejestrowany: May 2003

Odpowiedziałem już na to ptytanie na innym tematycznie forum.


_____________________________________________
POSTULATY STARUSZKA:
1) Ludzie, dbajcie o polszczyznę!!!
2) Ludzie, zadawajcie kompletne pytania, a nie rzucacie ochłapy i trzeba się domyślać o co chodzi!!!

Powodzenia
Maciej Łoś

09-12-2003 17:32
Pokaż profil losmac  Wyślij email do losmac   Odwiedź stronę losmac  
Wszystkich odpowiedzi: 1 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1