Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Do speców od VisualBasic'a
anonim
Typ: Nie zarejestrowany
Do speców od VisualBasic'a

Miałem przygotować odpowiedzi na 60 pytań, zostało mi 7 na które nie ma żadnej wzmianki w dostępnych mi materiałach.

Może wy znacie odpowiedzi na te brakujące??

Oto one:

1. Zdefiniować pojęcie klasa i objekt oraz kolekcje obiektów.
2. Wyjaśnij na przykładzie instrukcę znajdującą pierwsze wystąpnienie rekordu spełniającego następujący warunek: wiek =>20
3. Podaj przykład wykorzystania zakładki w tabeli bazy danych.
4. Wyjaśnij w sposób opisowy wykorzystanie transakcji w modelu DAO oraz wymień podstawowe metody transakcji.
5. Napisz procedure, która narysuje łamaną linię rozpoczynającą się w dowolnym punkcie o n odcinkach. Zakończenie rysowania ma nastąpić po kliknięciu prawego przycisku myszy.
6. Napisz procedurę, która narysuje dowolny wielokąt w dowolnym miejscu na formularzu.
7.Podaj przykład wykorzystania odpowiedniego zdarzenia obsługi klawiatury do wykrycia naciśnięcia klawisza enter. Key press (key down)

Pomożecie?

22-06-2003 14:35
  
losmac
"profesorek"
Typ: neutral
Postów: 758
Zarejestrowany: May 2003


1. Zdefiniować pojęcie klasa i objekt oraz kolekcje obiektów.


W wielkim skrócie:
Klasa - Zbiór logicznie ze sobą powiązanych danych i funkcji, przeznaczonych do realizacji jakiegoś konkretnego zadania.
Obiekt - Fragment kodu wykonujący określone zadanie. Wszystkie komponenty w danym języku programowania są obiektami, lecz nie wszystkie obiekty będą komponentami.
Poczytaj książki na temat programowania zorientowanego obiektowo.2. Wyjaśnij na przykładzie instrukcę znajdującą pierwsze wystąpnienie rekordu spełniającego następujący warunek: wiek =>20


SELECT First(Pracownicy.Nazwisko) AS PierwszeNazwisko
FROM Pracownicy
GROUP BY Pracownicy.IDPracownika
HAVING (((Pracownicy.Wiek)=>20));
Funkcje First i Last są analogiczne do metod MoveFirst i MoveLast obiektu Recordset biblioteki DAO. Zwracają one wartość określonego pola odpowiednio pierwszego lub ostatniego rekordu ze zbioru zwróconego przez kwerendę. Ponieważ zwykle rekordy nie są zwracane w żadnym określonym porządku (chyba, że kwerenda zawiera klauzulę ORDER BY), to rekordy będą przez te funkcje zwracane losowo. W podanym przykładzie zostanie zwrócony pierwszy nazwisko, z wiekiem równym lub większym od 20.3. Podaj przykład wykorzystania zakładki w tabeli bazy danych.


W VB, ma się to tak:
Zakładka określa bieżące położenie rekordu w obiekcie Recordset. Wiele zakładek może wskazywać ten sam rekord, ale każda jest inną wartością. Zakładka jest specyficzna dla obiektu Recordset, w którym została utworzona. Nie można użyć jej z innymi obiektami Recordset.
Zakładki wykorzystuje się, by zapamiętać lokalizację danego rekordu. Po przejściu do innego, za pomocą utworzonej zakładki, możesz wrócić do miejsca oznaczonego zakładką.4. Wyjaśnij w sposób opisowy wykorzystanie transakcji w modelu DAO oraz wymień podstawowe metody transakcji.


Transakcja jest serią indywidualnych operacji bazodanowych. Każda operacja wchodząca w skład transakcji musi zostać wykonana pomyślnie lub wszystkie efekty działania operacji wchodzących w skład transakcji muszą zostać całkowicie usunięte z bazy.
Podstawowe metody:
- BeginTrans - zaczyna nową transakcję
- CommitTrans - kończy bieżącą transakcję i zapisuje wprowadzone zmiany oraz wskazuje na pomyślne zakończenie transakcji
- RollbackTrans - wycofuje dokonane zmiany i pozostawia bazę danych w niezmienionym stanie5. Napisz procedure, która narysuje łamaną linię rozpoczynającą się w dowolnym punkcie o n odcinkach. Zakończenie rysowania ma nastąpić po kliknięciu prawego przycisku myszy.
6. Napisz procedurę, która narysuje dowolny wielokąt w dowolnym miejscu na formularzu.
7.Podaj przykład wykorzystania odpowiedniego zdarzenia obsługi klawiatury do wykrycia naciśnięcia klawisza enter. Key press (key down)


Jest całe multum przykładów na necie, tylko dobrze poszukaj.
Co do pytań 5 i 6, podpowiem tylko, że musisz wykorzystać zdarzenia OnMouseDown do inicjalizacji odcinka i OnMouseUp do zakończenia danego odcinka linii.
Ad pyt. 7 - najprostszy przykład:
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    If KeyCode = 13 Then MsgBox "Nacisnałeś ENTER!!!", vbInformation, "Odkrycie..."
End Sub_____________________________________________
POSTULATY STARUSZKA:
1) Ludzie, dbajcie o polszczyznę!!!
2) Ludzie, zadawajcie kompletne pytania, a nie rzucacie ochłapy i trzeba się domyślać o co chodzi!!!

Powodzenia
Maciej Łoś

29-06-2003 21:03
Pokaż profil losmac  Wyślij email do losmac   Odwiedź stronę losmac  
Wszystkich odpowiedzi: 1 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1