Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: baza.mdb weryfikacja tabel
anonim
Typ: Nie zarejestrowany
baza.mdb weryfikacja tabel

Witam. Mam takie pytanko czy jest mozliwosc podlaczenia sie do bazy danych access i sprawdzenie czy istnieje tabela o podanej nazwie. Samo podlaczenie sie do istniejacej tabeli jest ok, ale jesli lacze sie z nie istniejaca ups... i err.number.

14-04-2003 22:29
  
Proton_
Typ: neutral
Postów: 8
Zarejestrowany: Apr 2003
Sprawdzanie obecności tabeli w bazie *.mdb

Jak najbardziej
Poniżej przykład wykonania takiej czynności (zapewne jeden z wielu możliwych):

On Error Resume Next
   
Dim db As ADODB.Connection
Set db = New ADODB.Connection
db.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + App.Path + "\dane.mdb;Persist Security Info=False"

db.Open
   
db.Errors.Clear
db.Execute ("SELECT * FROM Table1"
If db.Errors.Count > 0 Then
    MsgBox ("Brak tabeli"
End If

24-04-2003 15:13
Pokaż profil Proton_  Wyślij email do Proton_        1426961
kros
Typ: neutral
Postów: 39
Zarejestrowany: Apr 2003

Private Sub Form_Load()
  Dim conn As ADODB.Connection
  Dim rs As ADODB.Recordset
  Dim vsa
 
  Set conn = New ADODB.Connection
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=MojaBaza.mdb;Persist Security Info=False"
  vsa = Array(Empty)
 
  Set rs = conn.OpenSchema(adSchemaTables, vsa)
 
  Do Until rs.EOF
      Debug.Print "Table name: " & rs!TABLE_NAME & vbCr & _
                  "Table type: " & rs!TABLE_TYPE & vbCr & _
                  "Table date modified: " & rs!DATE_MODIFIED & vbCr & _
                  "Table date created: " & rs!DATE_CREATED & vbCr
      rs.MoveNext
  Loop
 
  rs.Close
  conn.Close
End Sub

Im wiecej wiem to wiem ze malo wiem...


_____________________________________________

(Im więcej wiem to wiem, że mało wiem)

01-07-2003 21:02
Pokaż profil kros  Wyślij email do kros   
Lord Jim
Typ: neutral
Postów: 8
Zarejestrowany: Sep 2003

...albo przez DAO (tylko trzeba wskazać referencję):
dim obszar as Workspace
dim baza as Database
dim tabela as tabledef
set obszar=dbEngine.CreateWorkspace("nowy","admin","",dbusejet)
set baza=obszar.opendatabase("mojaBaza.mdb"

for each tabela in baza.tabledefs
  if tabela.name="szukana" then stop 'znaleziona
next tabela

11-09-2003 15:39
Pokaż profil Lord Jim  Wyślij email do Lord Jim   
Wszystkich odpowiedzi: 3 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1