Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: Kodowanie plików
pawel
pvspTyp: neutral
Postów: 20
Zarejestrowany: Apr 2002
Kodowanie plików

witam,
Mam problem z kodowaniem plików. W jednym z numerów VB Magazyn był opis jak kodować plik. Zrobiłem więc prosty program, który powinien do zakodować do pliku dat wszystko co wpiszę do pola textowego. Jednak program niczego nie koduje.
Poniżej jest kod programu:
-------------------------------------------

Private Sub Command1_Click()
Dim z As String
z = Text1.Text
For a = 1 To Len(z)
x = (Asc(Left(z, a))) + 1
If x = 256 Then
x = 0
y = y + Chr(x)
End If
Next a
Open "c.dat" For Append As #1
Print #1, z
Close #1

End Sub
-----------------------------------------
Jeżeli ktoś wie jak rozwiązać ten problem, to proszę o pomoc.

18-05-2002 10:59
Pokaż profil pawel  Wyślij email do pawel   Odwiedź stronę pawel  
xengTyp: neutral
Postów: 102
Zarejestrowany: May 2002

'Nie wiem czy o to chodzilo ? :
Option Explicit

Dim Klucz As String, DataString As String, Temp As String
Sub Kodowanie()
Dim I As Integer
Dim Mieszacz As Integer
Temp$ = ""
For I% = 1 To Len(DataString$)
Mieszacz% = (I% Mod Len(Klucz$)) + 1
Temp$ = Temp$ + Chr$(Asc(Mid$(DataString$, I%, 1)) Xor Asc(Mid$(Klucz$, Mieszacz%, 1)))
Next I%
End Sub

Private Sub Command1_Click()
Klucz = "12345"
DataString = "to jest ukryty komunikat"
Kodowanie
MsgBox (Temp$)
End Sub

Private Sub Command2_Click()
DataString = Temp$
Kodowanie
MsgBox (Temp$)
End Sub

[Post edytowany dnia 19-05-2002 13:36 przez xeng]


_____________________________________________
Nic nie umiem i nic nie wiem.Jestem tuman bity w ciemie.


19-05-2002 13:33
Pokaż profil xeng  Wyślij email do xeng   Odwiedź stronę xeng  
pawel
pvspTyp: neutral
Postów: 20
Zarejestrowany: Apr 2002

))))))), tylko jak mam to użyć w praktyce, jestem początkujący i troche mam z tym problem. Czy mógłbyś wysłać mi na emila prosty program, który w oparciu o to co napisałeś w odpowiedzi zapisuje do pliku np. a.dat jakiś zakodowany tekst (poke tekstowe), oraz odkodowywuje go kliknięcie w Command2 i text jest wyświetlany na etykiecie.

19-05-2002 16:17
Pokaż profil pawel  Wyślij email do pawel   Odwiedź stronę pawel  
xengTyp: neutral
Postów: 102
Zarejestrowany: May 2002

O rany ! Example :
'zeby zakumać zrób tak
'w module:
Public Declare Function WritePrivateProfileString Lib "KERNEL32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As Long
Public Declare Function GetPrivateProfileString Lib "KERNEL32" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long

Public Function OdczytajINI(Sekcja As String, Key As String, Directory As String) As String
Dim strBuffer As String
strBuffer = String(750, Chr(0))
Key$ = LCase$(Key$)
OdczytajINI$ = Left(strBuffer, GetPrivateProfileString(Sekcja$, ByVal Key$, "", strBuffer, Len(strBuffer), Directory$))
End Function

Public Sub ZapiszINI(Sekcja As String, Key As String, KeyValue As String, Directory As String)
  Call WritePrivateProfileString(Sekcja$, UCase$(Key$), KeyValue$, Directory$)
End Sub
'do kodu formy wklej se :
Dim Klucz As String, DataString As String, Temp As String

Sub Kodowanie()
Dim I As Integer
Dim Mieszacz As Integer
Klucz = "12345"
Temp$ = ""
For I% = 1 To Len(DataString$)
Mieszacz% = (I% Mod Len(Klucz$)) + 1
Temp$ = Temp$ + Chr$(Asc(Mid$(DataString$, I%, 1)) Xor Asc(Mid$(Klucz$, Mieszacz%, 1)))
Next I%
End Sub

Private Sub Command1_Click()
DataString = "to jest ukryty komunikat"
Kodowanie
ZapiszINI "Kody", "KOd1", Temp$, App.Path & " \  a.dat"
End Sub

Private Sub Command2_Click()
DataString = OdczytajINI("Kody", "KOd1", App.Path & " \ a.dat"  )
Kodowanie
Print Temp$
End Sub
'-------------------koniec------------------
ale teraz jak zmieniac klucz na zyczeni dojdz sobie sam.jak Ci tak wszystko podać to gdzie przyjemnośc z programowania ?
aha command buttony daj jakąś jedna wysokośc commandbuttona od góry bo print moze sie odbyc
pod nimi
Moze być tez DataString = Text1.text

[Post edytowany dnia 19-05-2002 19:30 przez xeng]


_____________________________________________
Nic nie umiem i nic nie wiem.Jestem tuman bity w ciemie.


19-05-2002 19:02
Pokaż profil xeng  Wyślij email do xeng   Odwiedź stronę xeng  
xengTyp: neutral
Postów: 102
Zarejestrowany: May 2002
admin ! zrób coś slashe spi...............

jak w temacie
Przecież bez  tego podanie rozwiązania czasem nie ma SENSU!!!

[Post edytowany dnia 19-05-2002 19:54 przez xeng]


_____________________________________________
Nic nie umiem i nic nie wiem.Jestem tuman bity w ciemie.


19-05-2002 19:12
Pokaż profil xeng  Wyślij email do xeng   Odwiedź stronę xeng  
Wszystkich odpowiedzi: 4 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1