Pisownia
Temat: [Word] Funkcja zamieniaj?ce tekst

----------------------------------------------HeyMam jaki? tekst, w którym wyst?puj? zwroty „Pan/Pani” np.;i chcia?bym zamieni? te zwroty w ca?ym tek?cie np. na „Pan”. Chcia?bym to wykona? przy pomocy funkcji np. „zamianaPanPani”, któr? to funkcje nast?pnie umieszcz? w procedurze

----------------------------------------------------------------------------

Czy kto? móg?by pomóc?

pzdr

Dodaj do słownika