Pisownia
Temat: [Word] Rozmieszczenie tekstu w dokumencie

----------------------------------------------Witam

Chcia?bym przy pomocy makra sformatowa? dokument (np. kopert?) oraz rozmie?ci? tekst w dokumencie tak jak w za??czniku.

Nie bardzo wiem jak si? do tego zabra?. Czy móg?by kto? co? podpowiedzie??

pozdrawiam

Dodaj do słownika