Pisownia
Temat: [WPF C#] Sortowanie elementów kolekcji

----------------------------------------------Mam kolekcj? LabelSet sk?adaj?c? si? z wielu elementów typu

- EL_Line

- EL_Rectangle

- EL_TextBox

- EL_Graphics

chcia?bym je posortowa? wg typu w kolejno?ci Descending.Do kolekcji u?ytkownik dodaje elementy w przypadkowej kolejno?ci, nie wiem jak s? indeksowane elementy, zapewne od 0 ... n. W efekcie sortowania najwa?niejsze jest, ?eby elementy EL_Graphics by?y zawsze na ko?cu.Czy da si? to jako? w miar? prosto zrobi? ?

Dodaj do słownika