Pisownia
Temat: typy pól rekordowych w turbo pascalu 7.0

----------------------------------------------Witam

By? mo?e mam banalne pytanie, ale czy pole rekordu mo?e by? typu wska?nikowego ?

PozdrawiamPs. Ju? drugi dzie? szukam w necie, ale na ten temat nie znalaz?em, potwierdzaj?cej lub wykluczaj?cej konkretnej odpowiedzi.

Dodaj do słownika