Pisownia
Temat: kod

----------------------------------------------Kod dla osób nieposiadających kompilatora turbo pascala 7.0


Dodaj do słownika