Pisownia
Temat: [C#] wykrycie "Procesu" ... nie mam koncepcji jak to nazwa?

----------------------------------------------Po naci?ni?ciu buttona odpalam poni?szy kod, który otwiera okre?lony plik w notatniku systemowym.Kiedy klikn? buttona ponownie, uruchamia si? druga instancja notatnika. Jak zrobi?, ?eby po klikni?ciu buttona - je?li notatnik z tym plikiem jest ju? otwarty drugi notatnik si? nie odpala? a ten otwarty stawa? si? bie??cym oknem ?

Dodaj do słownika