Pisownia
Temat: [EXCEL] Wymuszenie, aby plik MS Excel by? otwarty w programie Excel 2010

----------------------------------------------Witam serdecznie,G?owi? si? od d?u?szego czasu nad tym, aby przygotowa? procedur?, która:Podczas otwierania danego pliku:1. Zweryfikuje jak? wersj? pakietu office (excela) ma zainstalowany u?ytkownik:

1A. - w przypadku zainstalowania 2016 i 2010 - otworzy plik excela wersj? 2010,

1B - w przypadku braku zainstalowanego pakietu 2016 - pojawi si? monit o konieczno?ci zainstalowania.Jak powy?sze mo?na zrealizowa??To co mam na ten moment - to fragment kodu, który pokazuje jaki pakiet office jest obecnie domy?lny:

Bardzo serdecznie dzi?kuj? za wszelk? pomoc !.

Dodaj do słownika