Pisownia
Temat: YoutubeApi Angular4

----------------------------------------------Witam.

Pisz? swoj? pierwsz? apk?, w angularze 4, korzystaj?c? z api YouTube'a. Jestem pocz?tkuj?cy. Pobra?em sobie filmiki w api, wszystko ok, ale nie wiem jak wywo?a? otworzenie si? filmiku po klikni?ciu w minaturk? tego filmu.

Miniaturki pobranych filmików znajduj? si? w jednym komponencie a odtwarzanie tego konkretnego filmiku ma odbywa? si? w innym komponencie, w divie obok.

Czy mo?e kto? pomóc jak to zrobi?? Prosi?bym o pomoc, wskazówki...

Mog? na priv podes?a? kod, to co ju? zrobi?em. B?d? bardzo wdzi?czny, bo si? g?owi?... a zapewne to proste jest, ale dla kogo? kto jest pocz?tkuj?cy cenne b?d? wszelakie wskazówki i pomoc.

Dodaj do słownika