Pisownia
Temat: [JavaScript] Wywo?anie warto?ci referencji

----------------------------------------------Witam,w JavaScript nie jestem tak bieg?y jak w Python.

Mam taki (poni?ej) kod w formacie XML. Potrzebuje wywo?a? na stronie dok?adnie ten string "2S_Server/ns=4;s=CPUY.DAT_TETE_Signals.A_PU03_01_002GU_ES01"

Na pocz?tek mo?e by? poprzez funkcje alert()Pytanie, za pomoc? jakiej komendy wywowam ten string, aby go potem wy?wietli? ?
Dodaj do słownika