Pisownia
Temat: [Windows 10] Aktualizacja OneDrive

----------------------------------------------Od pewnego czasu pokazuje mi si? komunikat jak w za??czniku Klikam, aby si? aktualizowa?, ale nic dalej si? nie dzieje. Z kolei z tego powodu, ?e aktualizacja nie dochodzi do skutku, to w prawym dolnym rogu ekranu pojawiaj? si? powiadomienia, ?e kilkukrotne próby aktualizacji by?y nieudane. Dzieje si? to na dwu ró?nych komputerach, wiec wygl?da na to, ?e nie jest to wina moich Systemów Windows 10 , ale tego pliku aktualizacji OneDriveSetup.exe.

Prawd? jest tez to, ?e w Windows 10 pojawiaj? si? regularne monity o to bym zarejestrowa? si? w us?udze OneDrive, ale przewa?nie nie mam czasu tego zrobi?, bo akurat robi? co innego. Czy to mo?e by? przyczyn?? No ale je?li ja w tej us?udze si? nie zarejestrowa?em, to tych komunikatów, wg mnie, nie powinienem mie?.W panelu Sterowania nic na ten temat nie mog? znale??, tam nie ma ?adnych komunikatów o niepowodzeniu.

Czy mia? kto? z was takie objawy na Windows 10?

Dodaj do słownika