Pisownia
Temat: [vbs] komunikacja z modemem

----------------------------------------------Witam,

Z hyperterminala potrafi? wys?a? sms za pomoc? komend at. Chodzi o to, ?eby nie musie? wpisywa? ci?gle tych samych komend. Chcia?bym aby komendy at by?y wczytywane z pliku vbs. Mam taki kod:

Oczywi?cie smsa nie wysy?a. Nawet nie wiem, czy co kolwiek wysy?a na modem. Jak mo?na zmodyfikowa? ten kod, ?eby dzia?a? poprawnie?

Dodaj do słownika