Pisownia
Temat: MatLab Model z dwoma zmiennymi.

----------------------------------------------WitamDopiero zaczynam si? uczy? Matlaba i mam problem z utworzeniem modelu na dwie zmienne razem z ich wykresami. Mam zapisane po zaj?ciach co? takiego cytuj?c:

rr to funkcja w matlabie w osobnym pliku w której musze da? wzór na obliczenie pochodnej kazdej zmiennej.Przyk?adem mo?e by? np. Uk?ad Rosslera czyli:Próbowa?em napisa? tak? funkcj? rr , ale wydaje mi si? to jest ?le.

Bardzo prosz? o pomoc i wyja?nienie. Termin goniDoda?em znaczniki formatujace cytaty i kod. Zobacz: znaczniki formatuj?ce - jak stosowa?.- Samolot

Dodaj do słownika