Pisownia
Temat: T?umienno?? sygna?u Wifi standard n

----------------------------------------------Zdam si? na rad? osób, które maj? nieco wi?cej do?wiadczenia w zakresie sieci ni? ja.Posiadam router d-link dir-320. Ostatnio dostawca internetu mi zwi?kszy? pr?dko?? internetu do 50 Mb/s. I tutaj mój router nie wyrabia. Otó? jak pod??czy?em laptopa do modemu dost?powego, to speedtest wykaza? pr?dko?? oko?o 50Mb/s. Po pod??czeniu si? przez kabel do routera pr?dko?? wynosi?a ju? oko?o 40Mb/s. Po??czenie przez WiFi gdy laptop jest w tym samym pokoju to jakie? 20-21Mb/s. Pr?dko?? gdy laptop jest tam gdzie urz?duj? (czyli w drugim pokoju, mam po drodze jeszcze przedpokój) wynosi ju? oko?o 15Mb/s. Po zmianie w ustawieniach routera, aby nadawa? sygna? tylko po standardzie g transfer mi spad? do jaki? 5Mb/s.I teraz pytanie: czy zmiana routera na lepszy zwi?kszy mi transfer?? Znalaz?em na allegro np. tplinka TL-WR842ND. Wed?ug specyfikacji powinien on wyci?gn?? w transmisji bezprzewodowej pr?dko?? do 300MB/s. Zdaj? sobie spraw? z tego, ?e dotyczy to warunków laboratoryjnych ;-) Ale czy zmiana routera na nowszy model ma sens?? Czy wtedy laptop b?d?cy w drugim pokoju b?dzie wyci?ga? wi?ksz? pr?dko??? Ten nowy router obs?uguje standard n, a stary tylko b i g (moja komórka i tablet obs?uguje standard n, wi?c z tym nie b?dzie problemu). Czy jednak standard n nie spowolni transmisji z powodu du?ej t?umienno?ci ?cian??Ewentualnie jakby kto? poleci? jaki? dobry i tani router to te? by?bym wdzi?czny, jedyne niestandardowe wymaganie jakie mam to obs?uga drukarki sieciowej.

Dodaj do słownika