Pisownia
Temat: Bubble

----------------------------------------------Napisa?em gierk?, mo?ecie j? przetestowa? na ró?nych platformach, czy nic si? nie rozsypuje. Wiem ?e po przej?ciu do trybu pe?noekranowego wysypuje si? joystick, ale na to nie ma bata nie wiem co si? dzieje i jak to poprawi? :). Gra by?a testowana tylko pod XP, powa?n? wad? tej aplikacji jest to ?e pod XP w panelu sterowania trzeba wybra? joystick do wspó?pracy z starymi aplikacjami, a gra b?dzie wspó?pracowa? tylko z tym joystickiem. Gra napisana jest w Object Pascalu.Przejd? do galerii i pobierz Bubble

Dodaj do słownika